Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
June 20 2024 16:20:30   
Sadržaj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
nathancd3
kao novi clan

Registrovanih: 5254

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5238

Clanovi:

jiuer7845 8 Nedeljno
leuk61 Nedeljno
IplsiecoM63 Nedeljno
Woodlenks78864 Nedeljno
Geozy65 Nedeljno
rechimes65 Nedeljno
GopspsonSef65 Nedeljno
jkelley392 Nedeljno
selinofell19796 Nedeljno
z3r0165 Nedeljno
AnaviSH236 Nedeljno
jure29246 Nedeljno
happyleila248 Nedeljno
xiaoou260 Nedeljno
chenlixiang270 Nedeljno

Gosti: 14

Vas IP je: 44.192.48.196

Forum Kategorije 114
Forum Tema 518
Forum Upisi 694
Komentari 4529
Knjiga Gostiju 51
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 21
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
20181010 xiaoou [url=...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Mubarek Mjesec Ramazan

Mubarek Mjesec Ramazan

STA JE REKAO MUHAMMED, s.a.v.s., O MUBAREK MJESECU RAMAZANU

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko posti ramazan vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, bit æe mu opro¹teni grijesi koje je prethodno poèinio!“ (misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., takoðer, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kada nastupi ramazan, otvore se d¾ennetska, zatvore d¾ehennemska vrata a ¹ejtani se pove¾u!“ (Tumaèeæi ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade vi¹e dobra, ¹to automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemoguæavaju se pristupi ¹ejtanu i na, taj naèin, oni izgledaju povezani! )

3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah æe sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvi¹eni je rekao: Svako èovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! on pripada Meni i Ja posebno za njega nagraðujem!“

5. Ebu Hurejre, r.a., takoðe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: „Post je ¹tit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeèi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka ka¾e: Ja postim!“

6. on, takoðer, ka¾e da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Tako mi onoga u èijoj je ruci Muhammedova du¹a, zadah iz usta postaèa kod Allaha je bolji od mirisa miska!“

"POST JE STIT , A SADAKA PONISTAVA GRIJEHE..."

Imam Ahmed prenosi od Mu'az ibn Dzebela da je rekao: "Bio sam sa Allahovm Poslanikom na putovanju pa sam jednog dana bio blizu njega, i tako, putujuci, pitao sam: 'O Allahov Poslanice, reci mi o poslu koji uvodi u Dzennet a udaljava od Vatre?' Rekao je: 'Pitao si me o necem vaznom sto je lagahno onom kome Allah to olaksa: da obozava Allaha, druge mu ne pridruzuje, obavlja namaz, daje zekat, posti ramazan, obavlja hadz', a zatim rekao je: 'Hoces da ti ukazem na vrata hajra? Post je stit, sadaka ponistava grijehe kao i namaz covjeka u dobokoj noci.' A zatim je proucio:

'Podizu se bokovi njihovi iz postelja', dok nije dosao do: 'kao nagrada za ovo sto su cinili skrivene radosti cekaju.' Zatim rekao je: 'Hoces li da ti kazem koja je stvar najvaznija, sta je stup, a sta vrh?' Rekao sam: 'Da, Allahov Poslanice', pa rekao je: 'Najvaznija stvar je islam, stup njegov je namaz, a vrhunac njegov je dzihad na Bozijem putu', a zatim rekao je: 'Hoces li da te obavijestim o onom sto sadrzava sve to?' Rekao sam mu: 'Svakako, Allahov Poslanice.' Uzeo se za jezik, pa rekao je: 'Sustegni se u ovome', pa sam rekao: 'O Allahov poslanice, hocemo li mi biti prekoreni za ono sto budemo govorili?', Rekao je: 'Majka te izgubila, o Mu'aze, a da li se ljudi licima svojim okrenutim obaraju u Vatru?' - ili rekao je: '...nosevima njihovim, osim zbog posljedica njihovih jezika?!'" Hadis prenose Tirmizi, Nesai, Ibn-Madze u njihovim velikim Sunenima" od Muslima i Buharija prenosi od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allohov Poslanik rekao: "Uzviseni Allah rekao je: 'Svojim dobrim robovima pripremio sam ono sto oko nije vidjelo, uho nije culo, niti je covjek ikad nesto tako i pomislio.'" Navode ga u oba "Sahiha" Buharija i Muslim bez ikakvog dodatka. Ebu-Hurejre rekao je: "Citajte ako zelite... 'I niko ne zna kakve ih, kao nagrade za ono sto su cinili, skrivene radosti cekaju.'"

7. on prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeæi hadis: „Postaè ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!“

8. on, takoðer, prenosi i ovaj hadis: „Svaki èovjekov posao se vi¹estruko nagraðuje. Dobro djelo se nagraðuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvi¹eni rekao: on je Moj i Ja za njega nagraðujem. on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!“

9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: „U D¾ennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postaèa, niko drugi neæe uæi?! Oni æe ustati i niko drugi na njih, osim njih, neæe uæi! Kada oni na njih uðu, vrata æe se zatvoriti i na njih niko vi¹e neæe uæi!“

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., do¹ao jedan beduin i, izmeðu ostalog, ga upitao: „Obavijesti me o onome ¹to mi je Allah uèinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti jo¹ nesto hoæe¹ dobrovoljno!“

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je èuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako ka¾e: „Smutnja za èovjeka mo¾e biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!“

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Zapostite kada vidite mlaðak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ¹a’ban tridesetim danom!“

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko veæ posti neki post neka ga onda i dovr¹i!“ Ovdje se misli, kako tvrde islamski uèenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako doèekuje taj mjesec. Time se ¾eli odvojiti nafila od farz-posta!

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ¹a’bana!“ Neki uèenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jaèi i spremnije doèekao ramazan!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!“

16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko ima moguænost za brak, neka se ¾eni, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije za¹tiæuje polni organ, a onaj koji to nije u moguænosti, neka posti, jer je post jedna vrsta za¹tite!“

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: „Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post ¹est dana ¹evvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post èitave godine!“

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., slièan hadis: „Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ¹evvala, kao da je èitavo vrijeme postio!“

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ko se ne proðe la¾nog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piæe“!

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Pet dnevnih namaza, d¾uma do d¾ume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmeðu njih ne naèine veliki grijesi“!

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdare¾ljiviji meðu ljudima, a najdare¾ljiviji je bio u ramazanu, kada se D¾ibril sastajao s njim. D¾ibril se sastajao s njim svaku noæ tokom ramazana kada je zajedno s njim uèio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je dare¾ljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu ki¹u“!

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, beriæet“!

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Razlika izmeðu na¹eg posta i posta ¾idova i kr¹æana je u ustajanju na sehur“!

24. Od Sehl b. Sa’da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ljudi æe biti u dobru sve dok budu ¾urili sa iftarom“!

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvi¹eni je rekao: Moji najdra¾i robovi su oni koji najvi¹e ¾ure sa iftarom“!

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona èista“!

27. Enes b. Malik, r.a., ka¾e: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi na¹ao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi na¹ao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode“!

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada od vas neko zaboravi pa ne¹to pojede, ili se napije, neka dovr¹i svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio“!

29. Ai¹a, r.a., ka¾e: „Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ¾enama bio d¾unub pa bi se tada okupao i postio“!

30. Zejd b. Halid el-D¾uheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko pripremi iftar postaèu, imat æe nagradu kao i on, a da se postaèu njegovi sevapi uopæe ne umanju“!

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., do¹ao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, prouèio dovu: „Neka se kod vas ifare postaèi, neka va¹u hranu jedu pobo¾ni i neka za vas istigfar èine meleki“!

32. Od Ai¹e, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Ko je umro, a ostao je du¾an post, napostiæe za njega njegova najbli¾a rodbina“!

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je do¹ao jedan èovjek i rekao: „Allahov Poslanièe, majka mi je umrla a ostala je du¾na mjesec dana posta. Hoæu li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreèi da se obavi“!

34. Od njega se, takoðe, prenosi da je jedna ¾ena do¹la Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala du¾na postiti mjesec dana, buduæi da je, ploveæi morem, umrla i nije to izvr¹ila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: „Posti za svoju sestru“!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, bit æe mu opro¹teni prethodni grijesi“!

36. Od, Ai¹e, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporuèio: „Tra¾ite Lejletu-l-kadr u neparnim noæima posljednjih deset dana ramazana“!

37. Ai¹a, r.a., ka¾e: „Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslanièe, ¹ta misli¹, kada bih znala u kojoj noæi se nalazi Lejletu-l-kadr, ¹ta bih u njoj uèila? On je odgovorio: Uèi: ALLAHUMME INNEKE ¾AFUVVUN, TUHUBBU-L-’AFVE, FA’FU ¾ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji opra¹ta, Ti voli¹ pra¹tanje, pa oprosti meni“!

38. Od Ai¹e, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja treæina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noæ u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude ¹to bolji!

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana!

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin do¹ao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: „Allahov Poslanièe, uputi me na djelo, s kojim æu, ako ga budem uradio, uæi u D¾ennet! On mu odgovori: Da obo¾ava¹ Allaha, ne pripisujuæi mu druga, da obavlja¹ namaz, da daje¹ zekjat i da posti¹ ramazan! Beduin tada reèe: Tako mi Onoga u èijoj je ruci moj ¾ivot, ja na ovo ni¹ta dodati neæu! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome prièinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika D¾enneta, onda neka pogleda u ovoga“!
Komentari
came pazarac u 05/12/2008 15:47:23
selam moja braco i sestre, daj pomozite kako se obavlja kurban i sta treba tacno da se uci??????? ako neko moze da mi opsirnije o tome kaze! hvala
chenlina u 11/07/2017 09:51:13
salomon shoes
rolex submariner
adidas nmd
louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
ray ban canada
cheap nfl jerseys
coach outlet
ray-ban sunglasses
pandora jewelry
gafas ray ban
pandora rings
sac longchamp
the north face
nike running
mac cosmetics outlet
michael kors bags
ralph lauren uk
new balance shoes
adidas nmd r1
prada outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
adidas yeezy
jordan 3
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
michael kors
chenlina20170711
yaoxuemei u 20/12/2017 08:36:32
coach outlet online
valentino outlet store
nba jersey
nmd adidas
ray ban sunglasse
pandora outlet
adidas yeezy boost
polo outlet
kate spade bags
nike shoes
uggs outlet
ray ban wayfarer
fitflop sandals
adidas nmd
oakley sunglasses
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren
oakley sunglasses
moncler outlet
cheap nhl jerseys
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
yaoxuemei20171220
shenyuhang u 12/03/2018 04:02:13
mbt shoes
pandora outlet
ray ban
polo ralph lauren outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet online
uggs outlet
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
fred perry shirts
ferragamo outlet store
adidas nmd r1
nike outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike outlet
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
michael kors bags
ugg outlet
ray ban sunglasse
pandora charms
ralph lauren polo
true religion outlet store
shenyuhang20180312
chenlixiang u 24/03/2018 03:45:11
2018.3.24chenlixiangsalomon boots
birkin bag
soccer jerseys
ralph lauren outlet
prada
canada goose pas cher
nike roshe
canada goose outlet
nike shoes
clarks shoes
moncler
roty burch outlet
argentina world cup jersey
nike roshe
adidas slides
barbour jackets
kate spade uk
swarovski jewelry
timberland
blazer nike
pandora charms
ralph lauren
cheap wedding dresses
jordans
nike air max
nike free run
watches for men
salvatore ferragamo
oakley pas cher
converse
2018.3.24chenlixiang
zzzzz u 29/03/2018 10:23:51
nike outlet
ed hardy clothing
boston celtics jersey
adidas yeezy
chicago bulls jersey
packers jerseys
nike shoes
cheap nfl jerseys
cheap basketball shoes
prada outlet
fitflops shoes
cheap nba jerseys
coach outlet online
lions jerseys
coach outlet
nhl jerseys
miami heat
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
true religion outlet store
514313246
xiaoou u 31/07/2018 09:25:09
20180731 xiaoou
michael kors handbags
cheap jordan shoes
denver broncos jersey
michael kors outlet online
coach outlet
kyrie 4
bvlgari outlet
san antonio spurs
cheap jordan shoes
pandora jewelry
tory burch outlet online
canada goose jackets
uggs clearance
canada goose jackets outlet
adidas yeezy boost
coach handbags on sale
nike air max 90
kate spade sale
nobis jackets
camisetas futbol baratas
michael kors outlet clearance
prada shoes for men
true religion outlet
michael kors outlet online
tory burch outlet online
cartier bracelet
foamposite shoes
los angeles lakers jerseys
coach outlet
michael kors outlet online
yaoxuemei u 20/08/2018 09:40:26
cheap jordans
oakley sunglasses
michael kors outlet
cheap snapbacks
polo shirts
coach outlet
moncler outlet
coach outlet
vans shoes
nike outlet
pandora outlet
polo ralph lauren
pandora outlet
mcm handbags
coach outlet canada
pandora jewelry outlet
coach outlet online
ray ban sunglasses
pandora jewelry
coach factory outlet
yaoxuemei20180820
karin u 13/09/2018 19:53:24
Homemeasure | <br>
HomeClearance | <br>
HomeNobel | <br>
HomeEastside | <br>
Homehotrod | <br>
Homecorporation | <br>
Homefeature | <br>
Homecellar | <br>
Homedivine | <br>
Homepronto | <br>
Homecarnival | <br>
Homeeastbay | <br>
Homedodge | <br>
Homeguerilla | <br>
Homewaterfront | <br>
Homegecko | <br>
Homeyankee | <br>
Homeprestige | <br>
Homerazor | <br>
Homeatlantic | <br>
Homelowprice | <br>
Homehusky | <br>
Homenations | <br>
Homeremarkable | <br>
Homefighter | <br>
Homenorthamerican | <br>
Homequantum | <br>
Homepeach | <br>
Homecourier | <br>
Homepresident | <br>
Homesparkle | <br>
Homerainforest | <br>
Homefalcon | <br>
Homelightning | <br>
Homeblod | <br>
Homedowntown | <br>
Homecurious | <br>
Homeraven | <br>
Homeafter | <br>
Homesalvage | <br>
Homepriority | <br>
Homeovernight | <br>
Homemystical | <br>
Homepermanent | <br>
Homecaptive | <br>
Homeamazing | <br>
Hometopsecret | <br>
Homeabundant | <br>
Homeblender | <br>
Homeimagine | <br>
Homehandsome | <br>
Homejust | <br>
Homelittle | <br>
Homesurreal | <br>
technologycolor | <br>
technologyless | <br>
technologygram | <br>
technologyback | <br>
technologybody | <br>
technologydragon | <br>
technologyroll | <br>
technologydir | <br>
technologypipe | <br>
technologysend | <br>
technologycharts | <br>
technologymarks | <br>
technologywish | <br>
technologyflower | <br>
technologydollar | <br>
technologynight | <br>
technologylion | <br>
technologycaster | <br>
technologypart | <br>
technologygeo | <br>
technologypremium | <br>
technologydollars | <br>
technologyopplis | <br>
technologystick | <br>
technologyunder | <br>
technologyrates | <br>
technologyletter | <br>
technologysonic | <br>
technologyflag | <br>
technologywidget | <br>
technologyclient | <br>
technologyover | <br>
technologypatch | <br>
technologybuddies | <br>
technologygrow | <br>
technologycache | <br>
technologyfolder | <br>
technologygroove | <br>
technologygun | <br>
technologyrex | <br>
technologyworth | <br>
technologyduck | <br>
technologyomatic | <br>
technologyblaster | <br>
technologyformula | <br>
technologygang | <br>
technologysplash | <br>
technologymessenger | <br>
technologyvisual | <br>
technologyscapes | <br>
technologybattle | <br>
technologychase | <br>
technologyfeedback | <br>
technologykiss | <br>
technologystamp | <br>
technologygrab | <br>
technologyorama | <br>
technologywinner | <br>
technologymember | <br>
technologydish | <br>
technologyrequest | <br>
technologyecho | <br>
technologycollections | <br>
technologycollector | <br>
technologyecono | <br>
technologycalculator | <br>
technologypure | <br>
technologyother | <br>
technologyminer | <br>
technologyrings | <br>
technologyexcel | <br>
technologyreps | <br>
technologycircus | <br>
technologymain | <br>
technologyhands | <br>
technologytreasure | <br>
technologynumber | <br>
technologycharte | <br>
technologysugar | <br>
technologycatch | <br>
technologyrail | <br>
technologystreaming | <br>
technologyrally | <br>
technologyeagle | <br>
technologycrawler | <br>
technologypassport | <br>
technologyfleet | <br>
technologymetric | <br>
technologynatural | <br>
technologycounty | <br>
technologyhard | <br>
technologyopedia | <br>
technologyfame | <br>
technologyknight | <br>
technologyredhot | <br>
technologyclassy | <br>
technologydraw | <br>
technologyslide | <br>
technologycompanion | <br>
technologybunny | <br>
technologyspicy | <br>
technologyvector | <br>
technologybrite | <br>
technologypride | <br>
technologycollect | <br>
technologysweet | <br>
technologysearcher | <br>
technologyenvy | <br>
technologypeace | <br>
technologystrick | <br>
technologylegacy | <br>
technologyrater | <br>
technologycatcher | <br>
technologycharm | <br>
technologyappeal | <br>
technologyoftheday | <br>
technologycupid | <br>
technologysprint | <br>
technologyrunners | <br>
technologyshoot | <br>
technologytreat | <br>
technologynano | <br>
technologysession | <br>
technologyturbo | <br>
technologysample | <br>
technologyshadow | <br>
technologyphase | <br>
technologyfiesta | <br>
technologytreats | <br>
technologyseason | <br>
technologypositive | <br>
technologyultra | <br>
technologyjackpot | <br>
technologyboulevard | <br>
technologyocity | <br>
technologynational | <br>
technologygrabber | <br>
technologygorilla | <br>
technologyrule | <br>
technologymuscle | <br>
technologylastminute | <br>
technologydestination | <br>
technologydelta | <br>
technologymeta | <br>
technologypersonal | <br>
technologyjewel | <br>
technologypremier | <br>
technologypirates | <br>
technologyreadset | <br>
technologygrace | <br>
technologycrunch | <br>
technologyshake | <br>
technologybeast | <br>
technologyvictory | <br>
technologysolo | <br>
technologyunique | <br>
technologyspree | <br>
technologycustom | <br>
technologyebony | <br>
technologycanal | <br>
technologyessence | <br>
technologycrown | <br>
technologyavatar | <br>
technologypearl | <br>
technologyiron | <br>
technologycrystal | <br>
technologybrowse | <br>
technologyadaptive | <br>
technologyloco | <br>
technologysignature | <br>
technologymatche | <br>
technologykayak | <br>
technologyarrow | <br>
technologylucky | <br>
technologycrafter | <br>
technologycreativity | <br>
technologysurprise | <br>
technologythunder | <br>
technologyoriginal | <br>
technologybuller | <br>
technologysedona | <br>
technologylimited | <br>
technologycheapest | <br>
technologybad | <br>
technologycheaper | <br>
technologylast | <br>
technologyvariety | <br>
technologyoffline | <br>
technologysuperhero | <br>
technologysunflower | <br>
technologynormal | <br>
technologyjoker | <br>
technologybounce | <br>
technologysleuth | <br>
technologyplatinum | <br>
technologycupcake | <br>
technologyagenda | <br>
technologycommission | <br>
technologymillions | <br>
technologysilk | <br>
technologyoneday | <br>
technologyomega | <br>
technologyrhino | <br>
technologygoddess | <br>
technologynature | <br>
technologypickup | <br>
technologysoldier | <br>
technologyglamour | <br>
technologyguerrilla | <br>
technologyelectra | <br>
technologyurban | <br>
technologyglory | <br>
technologyrapid | <br>
technologyescrow | <br>
technologycamel | <br>
technologyshuffle | <br>
technologyprecision | <br>
technologyflavor | <br>
technologyverde | <br>
technologyintergrity | <br>
technologygratis | <br>
technologyepic | <br>
technologyanchor | <br>
technologyhandy | <br>
technologyscribe | <br>
technologysouthbeach | <br>
technologyouter | <br>
technologysustain | <br>
technologymeasure | <br>
technologyClearance | <br>
technologyNobel | <br>
technologyEastside | <br>
technologyhotrod | <br>
technologycorporation | <br>
technologyfeature | <br>
technologycellar | <br>
technologyplum | <br>
technologydivine | <br>
technologypronto | <br>
technologycarnival | <br>
technologyeastbay | <br>
technologydodge | <br>
technologyguerilla | <br>
technologywaterfront | <br>
technologygecko | <br>
technologyyankee | <br>
technologyprestige | <br>
technologyrazor | <br>
technologyatlantic | <br>
technologylowprice | <br>
technologyhusky | <br>
technologynations | <br>
technologyremarkable | <br>
technologyfighter | <br>
technologynorthamerican | <br>
technologyquantum | <br>
technologypeach | <br>
technologycourier | <br>
technologypresident | <br>
technologyconstruct | <br>
technologysparkle | <br>
technologyrainforest | <br>
technologyfalcon | <br>
technologylightning | <br>
technologyblod | <br>
technologydowntown | <br>
technologycurious | <br>
technologyauthority | <br>
technologyraven | <br>
technologyafter | <br>
technologysalvage | <br>
technologypriority | <br>
technologyovernight | <br>
technologymystical | <br>
technologypermanent | <br>
technologycaptive | <br>
technologyamazing | <br>
technologytopsecret | <br>
technologyabundant | <br>
technologydesigning | <br>
technologyblender | <br>
technologyimagine | <br>
technologysnapshot | <br>
technologyhandsome | <br>
technologyjust | <br>
technologylittle | <br>
technologysurreal | <br>
Travelcolor | <br>
Travelback | <br>
Travelbody | <br>
Travelice | <br>
Traveldragon | <br>
Travelroll | <br>
Travelbrowser | <br>
Traveldir | <br>
Travelpipe | <br>
Travelsend | <br>
Travelcharts | <br>
Travelmarks | <br>
Travelwish | <br>
Travelflower | <br>
Traveldollar | <br>
Travellion | <br>
Travelcaster | <br>
Travelpremium | <br>
Traveldollars | <br>
Travelopplis | <br>
Travelunder | <br>
Travelrates | <br>
Travelletter | <br>
Travelsonic | <br>
Travelflag | <br>
Travelwidget | <br>
Travelclient | <br>
Travelpatch | <br>
Travelfolder | <br>
Travelgroove | <br>
Travelgun | <br>
Travelworth | <br>
Travelduck | <br>
Travelomatic | <br>
Travelblaster | <br>
Travelformula | <br>
Travelgang | <br>
Travelsplash | <br>
Travelmessenger | <br>
Travelvisual | <br>
Travelbattle | <br>
Travelchase | <br>
Travelfeedback | <br>
Travelkiss | <br>
Travelstamp | <br>
Travelgrab | <br>
Travelorama | <br>
Travelwinner | <br>
Travelmember | <br>
Traveldish | <br>
Travelecho | <br>
Travelcollections | <br>
Travelcollector | <br>
Travelecono | <br>
Travelpure | <br>
Travelother | <br>
Travelminer | <br>
Travelrings | <br>
Travelexcel | <br>
Travelcircus | <br>
Travelmain | <br>
Travelhands | <br>
Traveltreasure | <br>
Travelnumber | <br>
Travelcharte | <br>
Travelsugar | <br>
Travelcatch | <br>
Travelrail | <br>
Travelstreaming | <br>
Travelrally | <br>
Travelcrawler | <br>
Travelfleet | <br>
Travelmetric | <br>
Travelnatural | <br>
Travelcounty | <br>
Travelhard | <br>
Travelopedia | <br>
Travelfame | <br>
Travelknight | <br>
Travelredhot | <br>
Travelclassy | <br>
Traveldraw | <br>
Travelslide | <br>
Travelbunny | <br>
Travelspicy | <br>
Travelvector | <br>
Travelbrite | <br>
Travelpride | <br>
Travelcollect | <br>
Travelsweet | <br>
Travelsearcher | <br>
Travelenvy | <br>
Travelpeace | <br>
Travelstrick | <br>
Travellegacy | <br>
Travelrater | <br>
Travelcharm | <br>
Traveloftheday | <br>
Travelcupid | <br>
Travelsprint | <br>
Travelrunners | <br>
Traveltreat | <br>
Travelnano | <br>
Travelsession | <br>
Travelturbo | <br>
Travelsample | <br>
Travelshadow | <br>
Travelphase | <br>
Travelfiesta | <br>
Travelpositive | <br>
Travelultra | <br>
Traveljackpot | <br>
Travelboulevard | <br>
Travelnational | <br>
Travelgrabber | <br>
Travelgorilla | <br>
Travelrule | <br>
Travelmuscle | <br>
Travellastminute | <br>
Traveldelta | <br>
Travelmeta | <br>
Travelpersonal | <br>
Traveljewel | <br>
Travelpremier | <br>
Travelreadset | <br>
Travelgrace | <br>
Travelcrunch | <br>
Travelshake | <br>
Travelvictory | <br>
Travelunique | <br>
Travelspree | <br>
Travelcustom | <br>
Travelebony | <br>
Travelcanal | <br>
Travelupsnemojtor | <br>
Travelcrown | <br>
Travelpearl | <br>
Traveliron | <br>
Travelcrystal | <br>
Travelbrowse | <br>
Traveladaptive | <br>
Travelloco | <br>
Travelsignature | <br>
Travelmatche | <br>
Travelkayak | <br>
Travelarrow | <br>
Travellucky | <br>
Travelcrafter | <br>
Travelcreativity | <br>
Travelsurprise | <br>
Travelthunder | <br>
Traveloriginal | <br>
Travelbuller | <br>
Travelsedona | <br>
Travellimited | <br>
Travelbad | <br>
Travellast | <br>
Travelvariety | <br>
Traveloffline | <br>
yaoxuemei u 19/09/2018 03:03:09
2018.9.19chenlixiangnew balance shoes
versace handbags
dolce & gabbana sunglasses
mac cosmetics
oakley vault
air more uptempo
michael kors outlet
omega watches
hogan shoes
timberland
pandora charms
germany world cup jersey
rolex
christian louboutin
sac guess
2018.9.19chenlixiang
yaoxuemei u 10/10/2018 03:41:04
20181010 xiaoou
marc jacobs sale
canada goose jackets sale
longchamp pliage
nike air huarache
jordan 4
kate spade sale
christian louboutin shoes
michael kors uk
uggs outlet
fitflops sale clearance
michael kors outlet clearance
burberry outlet store
jimmy choo shoes
canada goose jackets outlet
michael kors outlet online
tory burch handbags
christian louboutin shoes
michael?kors?outlet?online
ugg outlet
polo outlet online
zzyytt u 17/01/2019 04:01:30
adidas outlet
adidas yeezy
russell westbrook shoes
tory burch outlet
nike basketball shoes
michael kors outlet online
kobe shoes
jordan 13
air jordans
fila shoes
kobe shoes
jordan shoes
fila
cheap jordans
converse outlet store
longchamp bags
michael kors handbags
off white x jordan 1
balenciaga shoes
air max 2019
hermes online shop
nhl jerseys
michael kors outlet
goyard st louis tot
crazy explosive
coach outlet online
jordan shoes
retro jordans
off white hoodie
yeezy boost
mbt shoes
kobe 9
curry 4
lebron 16
lebron shoes
retro jordans
nike shox
nike air max
ralph lauren uk
nike huarache
jordans
goyard handbags
ysl
yeezy shoes
michael kors outlet
hermes outlet online
golden goose sneakers
goyard bag
nike roshe
golden goose outlet
off white clothing
nike hyperdunk
fila
yeezy shoes
jimmy choo shoes
air max
lebron 11
jordan 12
adidas yeezy
kobe 11
vans shoes
hogan outlet online
timberland outlet
coach handbags
iniki
lebron 15
nike air max
nike air max 90
christian louboutin
golden goose outlet
caterpillar boots
goyard bags
adidas outlet online
nike react
balenciaga sneakers
fila shoes
moncler jacket
adidas yeezy
ferragamo belt
hermes belt
birkin bag
goyard handbags
lacoste polo
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
nike epic react
yeezy boost
off white
adidas eqt
basketball shoes
lebron 16
yeezys
canada goose jacket
nike foamposite
air max 270
coach outlet
yeezy boost
michael kors outlet online
nba jerseys
michael kors handbags
nike air force
moncler jackets
fila
michael kors
air jordan 13
nike kd 11
bape hoodie
balenciaga shoes
zx flux
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
yeezy shoes
nike air max 2019
hermes bags
longchamp handbags
harden shoes
nike roshe run
off white
balenciaga triple s
yeezy
nike air max
coach outlet sale
jordan retro
kd shoes
michael kors outlet
yeezy 500
kd shoes
nfl jerseys
jordan 4
asics running shoes
nike lebron 16
ferragamo belts
adidas stan smith sneakers
adidas tubular
coach outlet online
nike cortez men
nike polo
jordans
nike jordans
nike epic react
cheap jordans
canada goose
yeezy boost 350
nmd
kyrie irving shoes
michael jordan shoes
hermes handbags
jordan 11 retro
hogan outlet
gucci belt
kobe sneakers
lebron shoes
yeezy boost 350
hermes handbags bag
adidas tubular shadow
jordan 6
chrome hearts outlet
longchamp
kd 11
yeezy boost 350 v2
lebron 15 shoes
off white hoodie
yeezy shoes
jordan 11
hermes birkin
michael kors outlet
adidas eqt support
hermes belt
goyard handbags
yeezys
red bottom shoes
fake rolex watches
vapormax
birkin bag
ultra boost
ralph lauren uk
adidas crazy explosive
kyrie shoes
nike polo shirts
yeezy boost 350
kobe basketball shoes
lacoste outlet
cheap nba jerseys
kevin durant shoes
gucci belts
nike shox for men
longchamp outlet
birkin bag
yeezy boost 350
yeezy boost
ferragamo belt
golden goose
balenciaga
stephen curry 5
pandora jewelry
chrome hearts
hermes belts for men
adidas ultra boost uncaged
kyrie 4 shoes
kyrie 3
off white shoes
asics shoes
goyard bag
air max 2018
westbrook shoes
converse outlet
kd 11 shoes
yeezy boost 350
yeezy boost 350
golden goose sneakers
michael kors handbags
golden goose
bape hoodie
mlb jerseys
yeezy boost 350
adidas nmd
paul george shoes
coach outlet
curry 4
nike sneakers for men
off white clothing
yeezy shoes
curry 4 shoes
cheap nfl jerseys
golden goose outlet
golden goose
kd 11
cheap jordans
fake rolex
chrome hearts
off white jordan 1
nike max
adidas superstars
adidas superstar
offwhite
kd 10
cheap mlb jerseys
tory burch
michael kors handbags outlet
balenciaga
golden goose
fila shoes
yeezy boost
james harden shoes
jordan shoes
nike air max 2018
chrome hearts online
yeezy boost
adidas iniki
golden goose outlet
lacoste polo
nike flyknit
birkin bag
nike vapormax
supreme hoodie
adidas ultra boost
air jordan
kobe byrant shoes
yeezy boost 350
supreme clothing
yeezy boost 500
calvin klein outlet online
louboutin shoes uk
jordan retro 6
adidas nmd r1
adidas nmd runner
nike sneakers
baseball jerseys
adidas stan smith
tory burch shoes
lebron 10
air jordan
lebron james shoes
golden goose sneakers
nike air max 2017
reebok outlet
chrome hearts
nike cortez
nfl store
cheap nba jerseys
ferragamo belts
nike huarache
michael kors handbags
kyrie 4
adidas nmd
fila disruptor
goyard
off white
nike air max 270
lebron 16
coach outlet
adidas nmd
yeezy boost 700
hermes handbags
kobe 9
lacoste outlet
adidas shoes
nike shoes
michael kors uk
fila sneakers
cat boots
adidas ultra boost
adidas stan smith shoes
adidas zx flux
coach factory outlet
nike air max
mbt shoes outlet
jordan retro 12
moncler outlet
pandora bracelet
golden goose sneakers
hermes handbags for sale
calvin klein outlet
nike air force 1
air yeezy
nike sneakers for women
nike air huarache
michael kors
adidas ultra
michael kors outlet online
lebron 16 shoes
off white clothing
yeezy boost 350 v2
golden goose outlet
nmd
off white nike
ysl handbags
goyard wallet
coach factory outlet
fila shoes
kobe 11
adidas shoes online
air jordan 4
mbt shoes online
moncler jackets
longchamp handbags
yeezy
louboutin shoes
cheap jordans
kd shoes
kate spade handbags
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
tory burch sandals
adidas tubular
yeezy boost 350 v2
yeezy 500
yeezy shoes
adidas shoes outlet
red bottom heels
michael kors purses
golden goose
pure boost
goyard
red bottoms
michael kors outlet
hermes belt
rolex replica
coach outlet
jordan sneakers
fila
supreme hoodie
replica rolex
michael kors handbags
adidas yeezy
nike flyknit racer
michael kors handbags
balenciaga shoes
off white shoes
curry 5
fake rolex
golden goose
100% real jordans for cheap
reebok shoes
valentino
adidas tubular
lacoste polo shirts
jordan shoes
air max 90
michael kors factory outlet
lacoste
goyard bags
adidas gazelle
adidas pure boost
chrome hearts online
yeezy 700
jordan shoes
coach outlet sale
nike react
polo ralph lauren
air force 1
adidas stan smith
lacoste polo
jordans
yeezy boost 350
fitflops
lacoste online shop
vans outlet
timberland boots
lebron 16 shoes
Kanye West shoes
michael kors outlet
valentino shoes
balenciaga
longchamp bags
jkelley3 u 31/10/2021 17:57:27
Custom NBA Jerseys
NFL Jerseys
NHL Jerseys
MLB Jerseys
Cheap NFL Jerseys From China
Football Jersey
NFL Jerseys From China
Jerseys Cheap
NFL Jerseys
NFL Jersey
NFL Jerseys
Cheap NFL Jerseys
Cheap Jerseys
Cheap NHL Jerseys China
Wholesale Jerseys China
NFL Shop
MLB Shop
NFL Jerseys
NFL Jerseys
NFL Store Online Shopping
New NFL Jerseys
Custom NBA Jerseys
Cheap Jerseys
NHL Jerseys
NBA Jerseys From China
MLB Official Site
NBA Jerseys Shop
NFL Apparel
Wholesale NFL Jerseys
NFL Fan Shop
MLB Shop
Wholesale NHL Jerseys
NBA Jerseys
Jerseys Cheapest
Cheap Jerseys
NFL Jersey
NFL Jerseys Wholesale
Cheap NBA Jerseys From China
NFL Shop Jerseys
Cheap Jerseys
MLB Jerseys
MLB Store
Custom NBA Jerseys
Cheap NHL Jerseys
Cheap MLB Jerseys
Upiši komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocjena.
Prijava
Korisničko ime

šifra

Upamti me


Niste još clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili šifru?
Traži novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet jiuer7845All User Shoutbox Entries 
20/04/2024 14:27:02
Yeezy Slides Yeezy Yeezy 350 [url=https://www.yeezysupplyshipping.com/]Yee

bullet AnaviSHAll User Shoutbox Entries 
10/12/2019 08:34:44
Packers And Movers Bangalore Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local https://packersmoversbangalore.in/

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:53:00
Camisas Armani Lacoste Shirts P
olo Ralph Lauren
[


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:19:56
Calvi
n Klein Shoes
f
jallraven kanken backpack
[url=http://www.adidas-ultraboost.us.org


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 05:12:40
mizuno
ec
co sandals
[url=http://www.ninewestshoes.us.com/]nine
west shoes
[/ur


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 02:35:15
co
ach purses
[
b]converse outlet[/b]
[url=http://www.supreme.com.co/][b]supreme[/b
][


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
30/04/2019 02:56:20
air max 270 lebron 15 adidas nmd [url=http://www.coachbagsoutl

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
29/04/2019 15:16:31
Versace
lebron james shoes Loub
outin
[url=ht


Bullet Display More Shouts Bullet

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
08/04/2019 20:25:34
jes

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
edinc
JasMinO
Miki_BERLIN
nesomax
Blogovi
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
LadyHH
Moji snovi sapucu .
LadyHH
Nesto kao casna rijec!
pRc
Alkohol & Marihuana St...
Akica_
Muška pravila:
Akica_
OVO NIJE NIKAKAV FEMIN...
Akica_
Sandzak Cool Osobe
Akica_
Zivotna teorija
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 11932
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Nađi

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 15
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5254
Novi Clan: nathancd3

Posjeta danas: 7528
Posjetioca Online: 15
Max. Online rekord: 114
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 12666
Posjete ovaj mjesec: 125920
Posjete Ukupno: 9751049

Posljednja 24h: 
Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2019