Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
July 21 2024 16:37:08   
Sadržaj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
nathancd3
kao novi clan

Registrovanih: 5254

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5238

Clanovi:

jiuer784513 Nedeljno
leuk65 Nedeljno
IplsiecoM68 Nedeljno
Woodlenks78869 Nedeljno
Geozy69 Nedeljno
rechimes70 Nedeljno
GopspsonSef70 Nedeljno
jkelley397 Nedeljno
selinofell197100 Nedeljno
z3r0169 Nedeljno
AnaviSH240 Nedeljno
jure29250 Nedeljno
happyleila253 Nedeljno
xiaoou264 Nedeljno
chenlixiang274 Nedeljno

Gosti: 7

Vas IP je: 3.92.91.54

Forum Kategorije 114
Forum Tema 518
Forum Upisi 694
Komentari 4529
Knjiga Gostiju 51
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 21
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
20181010 xiaoou [url=...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Priboj
Priboj u XIV vijeku Istorija Priboja i njegove okoline bogata je dogadjajima koji su se ovde zbivali u danima burne istorije na¹ih naroda. Ne zna se taèno kako je i kada Priboj nastao, ali se smatra da je podignut jo¹ u srednjovekovnom periodu od tada¹njih feudalaca kao èetvorougaoni zidani grad Jagat na padinama planine Biæ. On je u mnogim srednjovekovnim putopisima opisivan kao utvrðenje i vojnièka za¹tita i nazivan i kao: Pribon, Priboj, Bi¹æanski grad i dr., a to potvrdjuju i dana¹nji ostaci grada na vrhu Malog Biæa. Smatra se da Priboj postoji jo¹ mnogo pre 1418. godine kada se pominje prvi put u istoriji i kada ga je osvojio Isak-beg.Kasnije se pominje u Povelji kralja Fridriha III iz 1448. godine, zatim 1463. godine u jednom putopisu pominje se Priboj u nahiji Dobrun, a drugi put 1485. kao sedi¹te istoimene nahije.

Potpunije podatke o Priboju, kao gradu, dali su Benedikt Kuripe¹iæ, slovenaèki putopisac koji je prolazio kroz Priboj 1530. godine, i Evlija Èelebija koji je boravio u Priboju 1662.godine. Povoljan strate¹ki polo¾aj donosio je Priboju brz privredni razvoj, ali i velika ru¹enja i razaranja: ru¹en je u vreme turskih osvajanja, ru¹ili su ga Austrijanci u XVII vijeku, goreo je 1809.godine, a stradao je u vreme Balkanskih ratova, zatim u Prvom i Drugom svetskom ratu. Iako pro¹lost Priboja nije dovoljno isrta¾ena, zna se da na ovom prostoru odvijao veoma intenzivan privredni i kulturni ¾ivot. Nedaleko od Priboja, u naselju Jarmovac, nalazio se praistorijski rudnik bakra, jedan od retkih ju¾no od Save i Dunava. Dokaz za ovo su i jo¹ postojeæa rudarska okna, za koje pisani izvori a i predanje govore, da je tu, jo¹ za vreme Rimljana, kopana i topljena bakrena ruda. Rudarsko okno, unutra sa zidovima prepunim ¹alitre, koji nisu ni vijekovi ni milenijumi zatvorili dokazuje praistorijsko postojanje. Rudarski èekiæ, pronaðen ba¹ ovde i jo¹ neki znaci govore da je tu postojao jedan od svega nekoliko rudnika samorodnog bakra, otkrivenih do danas. Nedaleko od Priboja, na oko 5 km, nalazi se Pribojska Banja, poznata po lekovitosti termomineralnih izvora jo¹ iz rimskog doba. Njeno ekolo¹ko bogatstvo, njen prirodni, otkriveni i neotkriveni, a za ljudski ¾ivot, neophodan, potencijal, a posebnu izuzetnu lekovitost terba bolje prikazati i izvuæi iz anonimnosti, i svrstati je meðu znamenitosti Priboja. U zemlji ispod banje i njene ¹ire okoline, le¾i ogromna prirodna akumulacija èiste hladne vode (Murtenièko jezero). Takoðe, ispod te akumulacije, na preko 900 km2, le¾i jezero tople vode, temperature oko 60°C. Inaèe termalni centar je smesten na samom izvori¹tu banjskog potoka "jaza", koji snagom preko 43 l/sec izbija iz male peæine, a temperatura vode na izvoru je oko 38°C. Jedna od prvih analiza je vr¹ena 1878. godine u Beèu i od tada se ubraja u vrhunske svetske termalne izvore. Banja je imala va¾an geostrate¹ki polo¾aj i svojim znamenitostima, predstavljala ranije mnogo vi¹e, nego sto je to danas sluèaj. U okolini sela Krajèinoviæi su prilikom novijih iskopavanja pronaðeni predmeti materijalne kulture iz helenistièkog i keltskog doba. Priboj danas Svoj procvat i burni privredni razvoj Priboj je do¾iveo tek posle Drugog svetskog rata. Tada je izgraðen èitav jedan novi grad sa jakom indusrijom koji je tada mo¾da posle U¾ica, u na¹em kraju, bio najjaèi industrijski centar.Tada je podignuto vi¹e ¹kola osnovnih i srednjih, jedno vreme je postojala i vi¹a ¹kola, drugih obrazovnih i zdravstvenih ustanova, ugostiteljskih objekata , stanova u dru¹tvenom i privatnom sektoru itd. Priboj je poznat i izvan granica na¹e zemlje zahvaljujuæi autobusima i kamionima Fabrike automobila FAP, izgraðene 1953. godine. Meðunarodne sankcije i ekonomska kriza zaustavile su saradnju sa vodeæim svetskim firmama u automobilskoj industriji, pre svih "Mercedesom". Uz FAP se razvijao i industrijski kompleks "Poliester" koji proizvodi predmete od plastiènih masa i delove za automobile.

Hemijska industrija "Epoxid" uspela je i u godinama krize da sacuva solidnu poziciju na tr¾i¹tu. Bez obzira na lo¹u situaciju, u poslednjih nekoliko godina su izgraðeni znaèajni objekti za grad kao ¹to su sportska dvorana, novi most i dr. U Priboju je u nekom skorijem periodu otvoreno nekoliko novih ugostiteljskih obejekata u kojima se zabavljaju ne samo mladi iz Priboja nego ovde dolaze i Prijepoljci, Novo Varo¹ani i mladi iz drugih mesta. Sport u Priboju je uglavnom vezan za Rukometni klub Epoxid, koji je bio prvoliga¹, zatim je znaèajan i Fudbalski klub FAP, kao odbojka¹ki i ko¹arka¹ki klub. Atletièari pribojskog kluba su uèestvovali na mnogim na¹im i internacionalnim takmièenjima, na kojima su ostvarivali znaèajne rezultate. ©ahisti kluba iz Priboja su takoðe uèestvovali na domaæim i na svetskim takmièenjima i neki od na¹ih ¹ahista su dobijali zlatne medalje. Kulturna de¹avanja u Priboju poslednjih godina su malo umanjena, ali moraju se pomenuti Limske Veèeri poezije koje su prerasle u manifestaciju. U organizaciji galerije Spirala, koja je poèela sa radom pre nekoliko godina, odr¾ane su brojne izlo¾be, kao i samostalne izlo¾be koje se odr¾avaju veæ du¾i niz godina u organizaciji Doma Kulture. Zavr¹en je i obnovljen zavièajni muzej za koji se smatra da na na¹im prostorima ima veoma velike arheolo¹ke, istorijske a pre svega etnografske vrednosti, bitne kako za na¹ narod tako i za na¹u kulturu. jos bitno za Priboj je da ima u starom dijelu grada jednu dzamiju i jednu na brdu iznad novog dijela grada. inace na teritoriji Priboja ima 6 dzamija.

. Opsti podaci

Ukupno stanovnika: 35951

Povrsina (km2): 553

Polj. povr?ina (km2): 33.4%

Broj naselja: 33

Broj katast. opstina: 24

Nacije

Srba i Crnogoraca: 67.26%

Muslimana: 30.39%

Albanaca: 0.10%

Madara: 0.04%

Srbi: 23421

Crnogorci: 758

Muslimani: 10927

Jugosloveni: 534

Albanci: 36

Madari: 16

Romi: 7

Hrvati: 48

Slovaci: 3

Rumuni: 7

Ostali: 194

Religije

Pravoslavni: 23861

Islam: 10829

Judaizam: 1

Katolici: 94

Protestanti: 6

Drugi: 2

Neopredeljeni: 18

Ateisti: 224

Nepoznata vera: 896

Komentari
bekim u 04/05/2007 11:22:53
pa dje ste vi Pribojci nidje vas .....Imal iko ziv
Sandzak_Playa u 20/06/2007 20:49:32
ima hehe evo mene PoZzsmileysmiley
Sandzak-decko u 21/06/2007 00:46:20
Kako je pribojci sta ima ?
_SABOVIC_ u 22/08/2007 13:33:40
Dobro smo,ima nas dovoljno samo ne na ovaj sajt,PoZZsmiley
bekimNL u 01/09/2007 20:58:46
pa na koji ste sajt ondasmiley
dzevad u 12/10/2007 13:29:23
Pozdrav svim ljudima dobre volje!!!
BAJRAM SERIF MUBAREK OLSUN
suncica- u 17/10/2007 13:12:39
ima li ko iz priboja juhuuusmiley
maxi113 u 26/10/2007 00:06:14
Ima li koga iz priboja gradasmiley
Srbenda_Stara_Pazova u 07/12/2007 16:10:58
Pozdrav svim srbima u priboju!!! Poseban pozdrav za mog brata Igora Spajicasmiley
paja_sm u 07/01/2008 14:48:07
HRISTOS SE RODI
sstrellac u 11/01/2008 17:01:19
lep grad..smiley
pahuljica u 11/01/2008 20:29:41
Priboj ne NAJLEPSI GRADsmiley
tilemudin u 14/01/2008 00:24:40
PRIBOJ JE NAJJACI!!!!!!!!
suncica- u 17/02/2008 09:41:43
ko je ovde sve iz priboja smiley
jagodicabobica u 24/03/2008 19:25:35
pozdrav pribojcima. ima li jos neko iz PBasmiley
Leeki__ u 10/01/2009 17:13:00
uuh priboj sreca moja smiley
bosko u 24/03/2009 00:37:33
pozdrav za sve pribojce smiley
chenlina u 11/07/2017 09:44:35
salomon shoes
rolex submariner
adidas nmd
louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
ray ban canada
cheap nfl jerseys
coach outlet
ray-ban sunglasses
pandora jewelry
gafas ray ban
pandora rings
sac longchamp
the north face
nike running
mac cosmetics outlet
michael kors bags
ralph lauren uk
new balance shoes
adidas nmd r1
prada outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
adidas yeezy
jordan 3
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
michael kors
chenlina20170711
zhengjx u 28/07/2017 06:01:35
nike roshe run
bottega veneta outlet online
ugg outlet
christian louboutin
nfl jerseys
air max 90
cheap oakley sunglasses
adidas outlet
FSFDGHSE u 28/10/2017 06:27:09
Adidas Running
Boston red sox hats
air max 90 feminino vinho
Fashion Sale Newbalance
Venta Al Por Mayor Barata Zapatos Nike
Fashion Sale Cheap Hat New Era 59fifty
Venta al por mayor barata Tapas
Best Cheap Nike Wholesale Flyknit Rosherun
monster energy hats
Yeezy 350 Boost Moonrock
Oakley wholesale store
New Balance Prix Belgique
Ray Ban Sunglasses
Nike Air Max 2014
Adidas High Tops
adidas NMD
womens nike air max 90
Hat Monster
Nike Air Max 2015 Flyknit
Adidas sale Porsche
Atacado barato Nike Air Max 90
Cheap Shoes Store Caps Monster Energy And Fox
Cheap Wholesale Nike Roshe Run Flyknit
Adidas Running Shoes
nike superstar
Nike kvinder
sf giants hat new era
White Sox hat
New Balance Shoes 574
nike
Nike Air Max Türkiye
Nike Shoes Cheap
Adidas cheap porsche Bounce S4
adidas stan smith
Cheap Air Max 90
nike baratas
Adidas Online
5fh15dr
yaoxuemei u 20/12/2017 08:06:50
nike shoes
uggs outlet
ray ban wayfarer
fitflop sandals
adidas nmd
oakley sunglasses
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren
oakley sunglasses
moncler outlet
cheap nhl jerseys
yaoxuemei20171220
shenyuhang u 12/03/2018 04:02:31
mbt shoes
pandora outlet
ray ban
polo ralph lauren outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet online
uggs outlet
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
fred perry shirts
ferragamo outlet store
adidas nmd r1
nike outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike outlet
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
michael kors bags
ugg outlet
ray ban sunglasse
pandora charms
ralph lauren polo
true religion outlet store
shenyuhang20180312
chenlixiang u 24/03/2018 03:43:19
2018.3.24chenlixiangsalomon boots
birkin bag
soccer jerseys
ralph lauren outlet
prada
canada goose pas cher
nike roshe
canada goose outlet
nike shoes
clarks shoes
moncler
roty burch outlet
argentina world cup jersey
nike roshe
adidas slides
barbour jackets
kate spade uk
swarovski jewelry
timberland
blazer nike
pandora charms
ralph lauren
cheap wedding dresses
jordans
nike air max
nike free run
watches for men
salvatore ferragamo
oakley pas cher
converse
2018.3.24chenlixiang
zzzzz u 29/03/2018 10:04:23
nike outlet
ed hardy clothing
boston celtics jersey
adidas yeezy
chicago bulls jersey
packers jerseys
nike shoes
cheap nfl jerseys
cheap basketball shoes
prada outlet
fitflops shoes
cheap nba jerseys
coach outlet online
lions jerseys
coach outlet
nhl jerseys
miami heat
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
true religion outlet store
zdsgdfbdfhd
hembext u 30/05/2018 01:07:37
dulations étrangères.

Mais aussi déjà newest lebron shoes le nombre des

Timberland Outlet cellules ne suffisait plus,

la Adidas Superstar plupart des

enregistreuses Boty Nike Air étaient

saturées ; il fallut en Cheap Air Max créer

Adidas NMD For Sale d’autres par une

gemmiparité qui les épuisa quelque Pandora Store temps et les for?a de Moncler

Sale
suspendre leurs travaux.

D’ailleurs, Pandora Official Website

comme souvent pandora jewelry store

au cours des converse store recherches

savantes, tous Nike Free Run 5.0 Womens

ces Nike Air Max Goedkoop efforts

Nike joggesko furent bient?t

Nike Polo Sale reconnus

Reebok Outlet Store inutiles

huarache sneakers : un signal

Nike Air Pas Cher victorieux

Nike Shoes Discount Marketplace parvint du

groupe des cheap nike air max ancêtres qui

venait de trouver la trace nfl store

du Moncler Outlet grand

nike mercurial soccer cleats secret.


Les Nike Mercurial Superfly

anekphantes, Nike Air Damen même

adolescentes, n’étaient cheap uggs pas

sujettes Adidas Originals Superstar à

l’émotion ; ce louboutin heels fut

donc naturellement 23 IS BACK Store et

raisonnablement Nike Air 90 que

longchamp bags on sale le

nike schuhe günstig groupement destiné

Moncler Outlet Online aux

recherches se mit en marche Air Max 90 dans l’ordre traditionnel vers celles qui venaient

?????? ????? de l’appeler.

Abercrombie and fitch store Quelques

cellules dernièrement créées new pandora charms demeurèrent seules Cheap True Religion

Jeans
à l’emplacement Pandora Outlet

Store
repéré ; puis comme autrefois,

Chaussure Nike Pas Cher
disposant nike

shoes
des Michael Kors Outlet

relais de transmission, les anekphantes s’en furent tranquillement par troupes

Nike Air Sneakers hétérogènes et d’étape

en étape rejoindre le gros de Cheap Adidas NMD

leurs Nike Air Shoes semblables.

Là, les cérébrales moncler jacket sale

furent aussit?t admises à se confondre parmi le cénacle général où, de même que des mots

qui font revivre l’histoire, les découvertes enregistrées vibrèrent pour la communauté.

Au Nike Kyrie cours d’une promenade

nocturne, quelques cérébrales étaient parvenues Uggs

Pas Cher Soldes
dans un endroit qui n’était plus à l’air libre

Adidas Superstar Sale Online et dont les

parois air force one pas cher

semblaient Cheap Nike Free Run trop réguli

ères pour être naturelles. Les UGGS For Women émissions magnétiques des cellules s’y reflétaient partiellement mais uniformément.

Doudoune Moncler Site Officiel Un

détachement de motrices alla se rendre The official

UGG
compte aussit?t de la configuration physique des lieux, et corrobora la premi

ère opinion.

Cet enclos devint scarpe nike alors le but de

pèlerinages fréquents. Adidas Soccer Cleats Cheap Les anekphantes allaient y faire des Nike Shox

Cheap
stations nike air

et, variant leur orientation Nike Factory Outlet propre, Nike Air Huarache For Sale

elles restaient les Zapatillas Nike Air Max

Baratas
unes au christian

louboutin outlet
milieu de la pièce près du sol,

Cheap Nike Huarache les autres contre un

mur Stone Island Outlet à des altitudes

différentes.

Des chocs très légers cheap uggs for women

leur parvinrent d’abord, puis des émanations magnétiques pures

Michael Kors Handbags Discount et

constituées.

Les cellules nike tn pas cher qui

possédaient la capacité la plus vaste et la plus

Mens Nike Air Max
précieuse de l’intelligence collective s’approchèrent autant

que Christian Louboutin Shoes Outlet

possible Chaussure Nike Air Max Pas Cher de la nouvelle Air Max Pas Cher

source magnétique. Elle Coach Bags On Sale leur sembla se déplacer, et coach factory

outlet online
même zapatos de

futbol nike
une fois qu’elle n’était Nike

Huarache Womens Cheap
pas à l’endroit accoutumé,

Nike Air Women elles la sentirent arriver

pour s’éloigner Nike Tn Requin Pas Cher encore et se fixer enfin plus canada

goose jackets on sale
pure, ????? ???

??
sans doute dans une attitude Cheap

Nike Air Huarache
de repos.

Les Nike Store anekphantes se retirèrent

Nike Roshe Run d’abord pour en deviser

entre zapatillas nike baratas elles

Coach Outlet Store Online : ce

Cheap Retro Jordans For Sale n’était

certes pas UGG Boots Cheap là une

womens nike air max puissance comparable

günstige nike schuhe à celle qu’elles

Nike Outlet Store avaient

Air Max Sneakers autrefois

chaussures nike pas cher rencontré

e ; mais il fallait la conna?tre et peut-être amènerait-elle

Moncler Jackets Discount Marketplace vers l

’autre par une mystérieuse parenté. nike sb stefan janoski

En tout vans shoe store

cas, c’était Soccer Boots Outlet nike une Adidas Originals Sale inconnue

nouvelle aussi troublante que la première.
yaoxuemei u 19/09/2018 03:43:48
2018.9.19chenlixiangjordan
kristaps porzingis jersey
yeezy shoes
nike free
birkin bag
nike air max
moncler jackets
adidas flip-flops
chi flat iron
adidas outlet
jordan 14
carrera sunglasses
chloe handbags
stuart weitzman
asics gel
hogan
burberry sunglasses
pandora
furla handbags
ralph lauren outlet
air max 90
air max 97
nike blazer
chanel handbags
swarovski
arcteryx jackets
armani sunglasses
true religion outlet
basket nike
lebron shoes
2018.9.19chenlixiang
zzyytt u 17/01/2019 03:53:56
adidas outlet
adidas yeezy
russell westbrook shoes
tory burch outlet
nike basketball shoes
michael kors outlet online
kobe shoes
jordan 13
air jordans
fila shoes
kobe shoes
jordan shoes
fila
cheap jordans
converse outlet store
longchamp bags
michael kors handbags
off white x jordan 1
balenciaga shoes
air max 2019
hermes online shop
nhl jerseys
michael kors outlet
goyard st louis tot
crazy explosive
coach outlet online
jordan shoes
retro jordans
off white hoodie
yeezy boost
mbt shoes
kobe 9
curry 4
lebron 16
lebron shoes
retro jordans
nike shox
nike air max
ralph lauren uk
nike huarache
jordans
goyard handbags
ysl
yeezy shoes
michael kors outlet
hermes outlet online
golden goose sneakers
goyard bag
nike roshe
golden goose outlet
off white clothing
nike hyperdunk
fila
yeezy shoes
jimmy choo shoes
air max
lebron 11
jordan 12
adidas yeezy
kobe 11
vans shoes
hogan outlet online
timberland outlet
coach handbags
iniki
lebron 15
nike air max
nike air max 90
christian louboutin
golden goose outlet
caterpillar boots
goyard bags
adidas outlet online
nike react
balenciaga sneakers
fila shoes
moncler jacket
adidas yeezy
ferragamo belt
hermes belt
birkin bag
goyard handbags
lacoste polo
fitflops sale clearance
yeezy boost 350 v2
nike epic react
yeezy boost
off white
adidas eqt
basketball shoes
lebron 16
yeezys
canada goose jacket
nike foamposite
air max 270
coach outlet
yeezy boost
michael kors outlet online
nba jerseys
michael kors handbags
nike air force
moncler jackets
fila
michael kors
air jordan 13
nike kd 11
bape hoodie
balenciaga shoes
zx flux
yeezy boost 350 v2
yeezy boost
yeezy shoes
nike air max 2019
hermes bags
longchamp handbags
harden shoes
nike roshe run
off white
balenciaga triple s
yeezy
nike air max
coach outlet sale
jordan retro
kd shoes
michael kors outlet
yeezy 500
kd shoes
nfl jerseys
jordan 4
asics running shoes
nike lebron 16
ferragamo belts
adidas stan smith sneakers
adidas tubular
coach outlet online
nike cortez men
nike polo
jordans
nike jordans
nike epic react
cheap jordans
canada goose
yeezy boost 350
nmd
kyrie irving shoes
michael jordan shoes
hermes handbags
jordan 11 retro
hogan outlet
gucci belt
kobe sneakers
lebron shoes
yeezy boost 350
hermes handbags bag
adidas tubular shadow
jordan 6
chrome hearts outlet
longchamp
kd 11
yeezy boost 350 v2
lebron 15 shoes
off white hoodie
yeezy shoes
jordan 11
hermes birkin
michael kors outlet
adidas eqt support
hermes belt
goyard handbags
yeezys
red bottom shoes
fake rolex watches
vapormax
birkin bag
ultra boost
ralph lauren uk
adidas crazy explosive
kyrie shoes
nike polo shirts
yeezy boost 350
kobe basketball shoes
lacoste outlet
cheap nba jerseys
kevin durant shoes
gucci belts
nike shox for men
longchamp outlet
birkin bag
yeezy boost 350
yeezy boost
ferragamo belt
golden goose
balenciaga
stephen curry 5
pandora jewelry
chrome hearts
hermes belts for men
adidas ultra boost uncaged
kyrie 4 shoes
kyrie 3
off white shoes
asics shoes
goyard bag
air max 2018
westbrook shoes
converse outlet
kd 11 shoes
yeezy boost 350
yeezy boost 350
golden goose sneakers
michael kors handbags
golden goose
bape hoodie
mlb jerseys
yeezy boost 350
adidas nmd
paul george shoes
coach outlet
curry 4
nike sneakers for men
off white clothing
yeezy shoes
curry 4 shoes
cheap nfl jerseys
golden goose outlet
golden goose
kd 11
cheap jordans
fake rolex
chrome hearts
off white jordan 1
nike max
adidas superstars
adidas superstar
offwhite
kd 10
cheap mlb jerseys
tory burch
michael kors handbags outlet
balenciaga
golden goose
fila shoes
yeezy boost
james harden shoes
jordan shoes
nike air max 2018
chrome hearts online
yeezy boost
adidas iniki
golden goose outlet
lacoste polo
nike flyknit
birkin bag
nike vapormax
supreme hoodie
adidas ultra boost
air jordan
kobe byrant shoes
yeezy boost 350
supreme clothing
yeezy boost 500
calvin klein outlet online
louboutin shoes uk
jordan retro 6
adidas nmd r1
adidas nmd runner
nike sneakers
baseball jerseys
adidas stan smith
tory burch shoes
lebron 10
air jordan
lebron james shoes
golden goose sneakers
nike air max 2017
reebok outlet
chrome hearts
nike cortez
nfl store
cheap nba jerseys
ferragamo belts
nike huarache
michael kors handbags
kyrie 4
adidas nmd
fila disruptor
goyard
off white
nike air max 270
lebron 16
coach outlet
adidas nmd
yeezy boost 700
hermes handbags
kobe 9
lacoste outlet
adidas shoes
nike shoes
michael kors uk
fila sneakers
cat boots
adidas ultra boost
adidas stan smith shoes
adidas zx flux
coach factory outlet
nike air max
mbt shoes outlet
jordan retro 12
moncler outlet
pandora bracelet
golden goose sneakers
hermes handbags for sale
calvin klein outlet
nike air force 1
air yeezy
nike sneakers for women
nike air huarache
michael kors
adidas ultra
michael kors outlet online
lebron 16 shoes
off white clothing
yeezy boost 350 v2
golden goose outlet
nmd
off white nike
ysl handbags
goyard wallet
coach factory outlet
fila shoes
kobe 11
adidas shoes online
air jordan 4
mbt shoes online
moncler jackets
longchamp handbags
yeezy
louboutin shoes
cheap jordans
kd shoes
kate spade handbags
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
tory burch sandals
adidas tubular
yeezy boost 350 v2
yeezy 500
yeezy shoes
adidas shoes outlet
red bottom heels
michael kors purses
golden goose
pure boost
goyard
red bottoms
michael kors outlet
hermes belt
rolex replica
coach outlet
jordan sneakers
fila
supreme hoodie
replica rolex
michael kors handbags
adidas yeezy
nike flyknit racer
michael kors handbags
balenciaga shoes
off white shoes
curry 5
fake rolex
golden goose
100% real jordans for cheap
reebok shoes
valentino
adidas tubular
lacoste polo shirts
jordan shoes
air max 90
michael kors factory outlet
lacoste
goyard bags
adidas gazelle
adidas pure boost
chrome hearts online
yeezy 700
jordan shoes
coach outlet sale
nike react
polo ralph lauren
air force 1
adidas stan smith
lacoste polo
jordans
yeezy boost 350
fitflops
lacoste online shop
vans outlet
timberland boots
lebron 16 shoes
Kanye West shoes
michael kors outlet
valentino shoes
balenciaga
longchamp bags
chenlixiang u 16/04/2019 03:57:05
red sox jerseys
nike roshe run
juicy couture
ralph lauren outlet
coach outlet online
persol
gucci outlet online
christian louboutin shoes
pandora charms sale clearance
revolution 3
ed hardy
polo ralph lauren outlet online
adidas yeezy boost
nike shoes
coach factory outlet online
canada goose coats
lacoste outlet
coach outlet online
nike sneakers
cheap handbags
coach outlet online
ugg outlet
yeezy boost 350
kobe shoes
coach factorty outlet store
nike factory store
moncler pas cher
ugg outlet sale
yeti cup
michael kors outlet store
yolo
xiaoou u 25/06/2019 05:50:46
jaguars jersey
north face outlet
birkenstock sandals
ugg boots
air jordan 3
louboutin outlet
adidas nmd r1
north face jackets
ed hardy
off-white clothing
ferragamo outlet
uggs outlet
david yurman
coach factory outlet
browns jerseys
fitflop sale
coach outlet store
uggs canada
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet online
coach outlet clearance
michael kors outlet store
minnesota vikings jersey
canada goose coats
instyler ionic styler
pandora jewelry canada
lacoste polo shirts
toms outlet store
moncler outlet online
pandora outlet
coach factory outlet online
ravens jerseys
fjallraven kanken
kate spade handbags
mlb jerseys
pandora jewelry outlet
nike blazer
cubs jerseys
ronaldo jerseys
fitflops sale clearance
north face outlet online
uggs
ecco outlet
kobe shoes
coach handbags
coach outlet online
patriots jerseys
air max shoes
air max
coach outlet online
adidas yeezy boost
toms
pandora charms sale
ed hardy outlet
gucci bags
christian louboutin shoes
cowboys jerseys
gucci outlet online
san diego chargers jerseys
christian louboutin sale
yolo
Upiši komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Odlicno! Odlicno! 100% [2 Ocjena]
Vrlo dobro Vrlo dobro 0% [Bez ocjena]
Dobro Dobro 0% [Bez ocjena]
Loše Loše 0% [Bez ocjena]
Nevalja Nevalja 0% [Bez ocjena]
Prijava
Korisnièko ime

šifra

Upamti me


Niste još clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili šifru?
Traži novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet jiuer7845All User Shoutbox Entries 
20/04/2024 14:27:02
Yeezy Slides Yeezy Yeezy 350 [url=https://www.yeezysupplyshipping.com/]Yee

bullet AnaviSHAll User Shoutbox Entries 
10/12/2019 08:34:44
Packers And Movers Bangalore Local Household Shifting Service, Get Free Best Price Quotes Local https://packersmoversbangalore.in/

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:53:00
Camisas Armani Lacoste Shirts P
olo Ralph Lauren
[


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:19:56
Calvi
n Klein Shoes
f
jallraven kanken backpack
[url=http://www.adidas-ultraboost.us.org


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 05:12:40
mizuno
ec
co sandals
[url=http://www.ninewestshoes.us.com/]nine
west shoes
[/ur


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 02:35:15
co
ach purses
[
b]converse outlet[/b]
[url=http://www.supreme.com.co/][b]supreme[/b
][


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
30/04/2019 02:56:20
air max 270 lebron 15 adidas nmd [url=http://www.coachbagsoutl

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
29/04/2019 15:16:31
Versace
lebron james shoes Loub
outin
[url=ht


Bullet Display More Shouts Bullet

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
08/04/2019 20:25:34
jes

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
Emina_br
_aDo_bUkReS_
Blogovi
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
LadyHH
Moji snovi sapucu .
LadyHH
Nesto kao casna rijec!
pRc
Alkohol & Marihuana St...
Akica_
Muška pravila:
Akica_
OVO NIJE NIKAKAV FEMIN...
Akica_
Sandzak Cool Osobe
Akica_
Zivotna teorija
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 11979
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Naði

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 7
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5254
Novi Clan: nathancd3

Posjeta danas: 1381
Posjetioca Online: 7
Max. Online rekord: 137
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 1962
Posjete ovaj mjesec: 46307
Posjete Ukupno: 9848971

Posljednja 24h: 
Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2019