Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 12 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 26 Li?nost Sjenice za 2009- Arheolog Adnan Muftarevi - Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
July 17 2019 22:40:45   
Sadraj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
yanmaneee
kao novi clan

Registrovanih: 5231

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5215

Clanovi:

Woodlenks788 2 Nedeljno
selinofell197 2 Nedeljno
xiaoou 3 Nedeljno
happyleila 4 Nedeljno
chenlixiang13 Nedeljno
Momak-Ipo14 Nedeljno
yanmaneee14 Nedeljno
JeleVeme15 Nedeljno
panxing1818 Nedeljno
diana7720 Nedeljno
mnkis25 Nedeljno
zzyytt25 Nedeljno
fitil26 Nedeljno
rakshajain30 Nedeljno
payalsharma31 Nedeljno

Gosti: 3

Vas IP je: 54.237.249.90

Forum Kategorije 114
Forum Tema 516
Forum Upisi 691
Komentari 4522
Knjiga Gostiju 51
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 19
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
20181010 xiaoou [url=...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
2018.9.19chenlixiang[u...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Li?nost Sjenice za 2009- Arheolog Adnan Muftarevi

Li?nost Sjenice za 2009- Arheolog Adnan Muftarevi?

Intervju: Adnan Muftarevi? ?

Arheolog,Adnan Muftarevi? sa Prof. Dr. Andreas Lippertom, najpoznatijim austrijskim arheologom
Prema mi?ljenju ve?ine od ukupno 329 posjetioca sajta Sjenica-info.com koji su glasali na anketi za izbor li?nosti op?tine Sjenica u 2009. godini pobjedio je arheolog Mr. Adnan Muftarevi? ?upo. Iako se Adnan Muftarevi? odvojio po broju glasova malo ispred ostalih kandidata, ipak "trka" glasovima bila je neizvjesna do samoga kraja, jer su i ostali kandidati dobili veliki broj glasova. Ina?e kandidati su pored Adnana Muftarevi?a bili Asmir Kola?inac, atleti?ar i prvi Sjeni?ak u?esnik ljetnjih olimpijskih igara, hfz. Esad Mahmutovi?, prvi hafiz u Sjenici nakon du?e pauze u kojoj u na?em gradu nije bilo hafiza, a koji je otvorio prvu ?kolu Kur'ana u na?em gradu, doktor Amer Muhovi? stomatolog i jedan od organizatora humanitarne akcije besplatnog sune?enja djece u na?em gradu (o ovoj akciji op?irno smo pisali na na?oj stranici), i Mensur Gi?evi? kao predstavnik op?tinskih vlasti koji su zaslu?ni da nakon dugo vremena na? grad za nijansu izgleda ljep?e i ure?enije. Tim povodom obavili smo intervju sa pobjednikom na?e ankete za li?nost Sjenice u 2009. godini Adnanom Mufaterevi?em. Ovom prilikom mu se zahvaljujemo na svemu ?to je u?inio za na? grad, a posebno mu se zahvaljujemo na slikima koje nam je poslao uz ovaj intervju, a koje vam mi ovom prilikom ekskluzivno prikazujemo. (Na po?etnoj slici Adnan Muftarevi? sa Prof. Dr. Andreas Lippertom, najpoznatijim austrijskim arheologom)


Sjenica-info: Vi ste prema mi?ljenju posjetioca na?eg sajta izabrani za li?nost 2009. godine u Sjenici. Konkurencija vam je bila, prema broju glasova, vrlo jaka. ?ta nam mo?ete re?i o va?im konkurentima i da li im imate ne?to poru?iti?


Moja je ?ast ?to sam se na?ao me?u ovakvim konkurentima na listi za li?nost godine Sjenice. Mislim da je i lista sastavljena veoma pa?ljivo i pametno. Zastupljene su sfere sporta, vjere, medicine, politike, nauke. Da krenemo redom: 1. Asmir Kola?inac je momak koji je pokazao da se i uz minimalna sredstva mogu posti?i vrhunski rezultati. Zamislite samo da rad sa takvim talentom preuzmu neke od bogatijih zemalja. 2. Dr Amer Muhovi? je pokazao ljudima da nije sve u novcu, da jo? postoji neko kome je dobro njegovom narodu prioritet. ?estitke i njegovom bratu Faruku, to su sjajni momci kojima Sjenica treba da se ponosi. 3. Gospodina Mensura Gi?evi?a vidim kao jednog hrabrog politi?ara koji, osje?am, ima ljubavi prema svom gradu i trudi se pokrenuti ne?to sa mrtve ta?ke. Pohvalno ocjenjujem njegov anga?man u vezi vra?anja Vakufske imovine. To je amanet na?ih predaka koji se ne smije zanemariti i du?nost nam je brinuti se o njemu na najbolji mogu?i na?in. 5. I na kraju Hfz. Esad Mahmutovi?. Kako ga ne pohvaliti kada Muhamed s.a.v.s. ka?e da su hafizi prin?evi na?eg Ummeta. Hvala Dragom Allahu d?.?. koji nas je obradovao sa ovim momkom i vratio sjaj ?asnog Kur`ana u grad u kojem se do II sv. rata moglo na ?ar?iji u svako doba dana na?i tri hafiza. Zamislite koliko ih je bilo.
Mislim da su svi kandidati pobjedili i ja njima dajem svoj glas.


Sjenica-info: Jedan od prvih ljudi koji su, nakon skoro dva stolje?a ?utnje o Sjeni?kom genocidu, progovorili o tome ?ta se ta?no desilo daleke 1809. godine ste vi. Na po?etku ste nai?li na negodovanje nekih, nazovimo struja ili grupica ljudi, kojima se ba? i nije svidjelo to ?to se napokon javila ?elja kod nekih sjeni?kih intelektualaca da se sazna prava istina o Sjeni?kom genocidu. Danas se o Sjeni?kom genocidu javno govori. Skoro je u Sjenici organizovana i tribina na tu temu, a gosti su bili uva?eni profesori sa Univerziteta u Sarajevu. Kome to nije odgovaralo da se sazna istina o genocidu iz 1809. godine i zbog ?ega? I da li je po vama ostalo ne?to nedore?eno u vezi tog doga?aja?


Normalno je da, kada se nekom u?ini nepravda, nanese mu se zlo ili ga poku?a? uni?titi da ?e ona strana koja ?ini nepravdu poku?ati da spere ljagu sa sebe tako ?to ?e negirati krivicu, opvrgavati dokaze i vr?ite napade na onog ko poku?a iznijeti istinu na vidjelo. ?to se ti?e napada na reagiranja da se treba osvjetliti genocid koji se desio 1809. godine u Sjenici, imamo saznanja da su oni instruisani iz Beograda. ?alosno je da su neki ?na?i? ljudi, u ovom slu?aju pojedini Bo?njaci iz Sjenice nasjeli na ovu organiziranu igru i taktiku i zadovoljavaju?i se prolaznim ovosvjetskim dobrima gaze preko kostiju nastradale djece, ?ena i staraca koji su izmasakrirani te 1809.godine. Nije daleko ni ?injenica da se medju tim nastradalim nalaze i rodjaci tih istih ljudi kojima je bitnija garderoba neke jeftine kafanske pjeva?ice od sudbine njihovog naroda. Neka im je na ?ast!


Sjenica-info: Da li, osim sje?anja na ?rtve tog genocida, mi danas imamo jo? nekih obaveza prema njima koje nismo ispunili?

Kada su u pitanju ?rtve genocida u Sjenici mi imamo vjersku i ljudsku obavezu da iznesemo svu istinu o tom krvavom doga?aju, ?to ?e se nadam se u velikoj mjeri i ostvariti objavljivanjem knjige koju sam nedavno zavr?io, ako Bog Dragi da. U njoj su pobrojani izvje?taji i navodi ljudi koji su bili o?evici genocida, a koji ujedno nisu pripadnici bo?nja?kog naroda. Ve?ina njih su etni?ki Srbi. Velika stvar koja je u?injena povodom 200 godina od genocida u Sjenici je i Javna tribina u organizaciji Med?lisa islamske zajednice u Sjenici i Islamskog kulturnog centra na kojoj su u?estvovala ugledna imena poput prof.dr. Smaila ?eki?a, prof.dr. Muhameda ?estanovi?a i prof.dr. Rasima Muratovi?a. Moram napomenuti da imam prijedlog da se 9.juna na dan Genocida , na prostoru nekada?nje Sjeni?ke tvr?ave ( danas prostor O.?. Svetozar Markovi? ) koji je, svakako i vakufska imovina a ?iji se povrat nije izvr?io ( navodi se u knjizi Mirze i Narcise Had?iomerovi? " Islamski objekti u sjeni?kom med?lisu" kao Vakuf d?amije Sultana Murata IV), klanja d?enaza namaz za sve nastradale te godine. U dogovoru smo da d?enazu namaz predvodi Reis ul ulema Mustafa ef. Ceri?.To je na?a vjerska obaveza i du?nost.


Sjenica-info: Na facebook-u sam nai?ao na grupu u kojoj se nalaze isklju?ivo stare slike vezane za na? grad, a koja je otvorena va?om zaslugom. Posmatraju?i te slike poprili?no sam izmijenio sliku o historiji Sjenice koju sam do tada imao u svojoj glavi. Ali sam ubije?en da takvih slika, koje su ina?e pravo blago, ima jo? u izobilju u porodi?nim albumima Sjeni?aka, kako onih u Sjenici, tako i onih koji se trenutno nalaze u dijaspori. Da li imate neki plan i ideju kako do?i do tih slika, kako bi one bile dostupne ?iroj javnosti?


Posmatraju?i porodi?ni album mog oca Hemana do?ao sam na ideju da te fotografije objavim ?iroj javnosti, naravno sa njegovom dozvolom, ?to je on rado i prihvatio. Jedan od razloga ?to sam i organizirao grupu na facebook-u pod nazivom ? Sjenica ? stare fotografije ? je i da animiram druge ?lanove da postiraju fotografije iz svojih privatnih kolekcija. Siguran sam da ima puno toga ?to bismo svi ?eljeli vidjeti, a ?to ne bi trebalo propasti u seharama zaborava. Ovim putem se zahvaljujem i Fehu Tahirovi?u, Senku Salakovi?u, Mirzi i Narcisi Had?iomerovi?, Nerminu Huri?u, Senadu Mahmutovi?u, Elvisu Kari?iku, Rikiju ?atovi?u, Esminu Ljumi?u, Rejhanu Tandirovi?u, Mensuru Mujagi?u, Sulejmanu Ni?i?u, Alenu Avdi?u i svim drugim koji nesebi?no daju svoj doprinos rasvjetljavanju historije sjeni?kog kraja. Posebnu zahvalnost upu?ujem mojim dragim roditeljima bez ?ije pomo?i ovaj projekat ne bi uspio.


Sjenica-info: U tim slikama ugledao sam i sliku jednog starog mosta koji je potopljen u Sjeni?kom jezeru, a koji poti?e jo? iz 16. vijeka. Mo?ete li nam re?i ne?to vi?e o tome mostu, i da li mo?da imate neke planove u budu?nosti vezane za njega?

(Na slici Osmanski most u Sjenici iz 16. stolje?a) Upravo je i trenutak da vam poka?emo jo? par slika tog prelijepog zdanja koje je potopljeno Sjeni?kim jezerom. To je prelijepi most iz 16. stolje?a koji se nalazio na ?Bosanskoj d?adi? ili ?Carskom drumu? kako su taj put nazivali, a koji je povezivao Istanbul sa Sarajevom. Ne postoji puno pisanih tragova o ovom mostu. Navodi se da je imao tri luka. Neki ga svrstavaju u 17. stolje?e, ?to je vrlo malo vjerovatno zbog na?ina gradnje i kori?tenog materijala. Moramo podsjetiti da je 16. stolje?e kud i kamo bogatije od 17.tog. U narodu je jo? i poznato kao ?Zlatno doba? pogotovu za vrijeme vladavine Sultana Sulejmana Zakonodavca ili Veli?anstvenog kako ga zapadnjaci nazivaju. Sve d?amije sa kupolom iz osmanskog perioda u Sarajevu su napravljene u 16.stolje?u, a od monumentalnijih gra?evina iz 17. stolje?a imamo samo Had?i Sinanovu tekiju.
Prijedlog vezan za ovaj most je da u dogledno vrijeme izvr?imo njegovo va?enje i rekonstrukciju ali sada na sasvim drugoj lokaciji. Najidealnije mjesto za to je gradski most kod Po?te. Vlada Republike Turske bi trebala obezbjediti sredstva za ovaj projekat. Primjer ovakve rekonstrukcije je i Arslangi?a most u Trebinju.


Sjenica-info: Vi ste tako?e inicijator ideje da se u na?em gradu otvori gradski muzej. Dokle se stiglo sa tom idejom?


(Sjeni?ka kasarna po?etkom 20. stolje?a) Moram ponoviti ?injenicu da dok je rahmetli dr.Fako Fijuljanin bio ?iv on je podr?ao moju ideju da se od osmanske kasarne napravi "Muzej grada Sjenice". Oformljen je i organizacioni odbor u kojem su ?lanovi bili i pretstavnici Bo?njaka i Srba. Ali, nakon njega je nastao tajac. Ne znam dokle se stiglo s tim. Ja sam stajao na raspolaganju ( i sada stajem) da napravimo stalnu postavku u Muzeju, bez ikakve finansijske nadoknade. Ono ?to bi op?ina Sjenica trebala donirati to je sanacija objekta i sredstva za otkup materijala. Mi hvala Bogu imamo ljudi koji bi taj posao mogli iznijeti do kraja, in?aAllah! Predlo?io sam mladog kolegu Mustafu Balti?a da postane prvi direktor Muzeja grada Sjenice. Imam povjerenje u njega i mislim da bi mogao obavljati tu du?nost. Sjenica posjeduje jo? kadrova koji bi svoje zaposlenje mogli na?i u Muzeju. Za po?etak je dovoljna op?inska odluka o osnivanju muzeja i jedna kancelarija za kolegu Balti?a. To bi bila inicijalna kapisla.

Sjenica-info: ?ivite i radite u Sarajevu, a u Sjenici boravite povremeno. Sve ?to radite za o?uvanje historijsko-kulturne ba?tine na?eg kraja radite na dobrovoljnoj bazi. Na?i sugra?ani su vam se ovim priznanjem za li?nost 2009. godine znali zahvaliti. Ali kako vi uspjevate da sve to postignete, obzirom na va?e obaveze vezane za muzej u Sarajevu i na ?esta putovanja koja su u sklopu va?eg posla?


Na nama je da damo doprinos svom narodu, gradu gdje smo rodjeni i gradu u kojem ?ivimo i radimo, a naravno i svim drugima ukoliko to mo?emo i okolnosti to dozvoljavaju. ?elja mi je da povratim Sjeni?acima duh koji su nekada imali, da znaju da je Sjenica nekada bila glavni grad i vojno politi?ko sjedi?te Sand?aka. Sjenica je bila prelijepi orijentalni grad. Imala je kaldrmisane sokake, du?ane, hamam, mektebe,hastahanu (bolnicu), hanove i ?ak devet d?amija.

?elim da se zahvalim Zlatku Zeki?u, Andersonu i tebi Adnane na svom trudu koji pokazujete i cjelokupnoj ekipi?www.sjenica-info.com?koja je postala jedna respektabilna stranica , i to ne samo me?u Sjeni?acima ve? i ?ire. Nastavite da govorite istinu.


Sjenica-info: Skoro ste boravili u Egiptu. Pretpostavljamo da ste bili u sastavu neke stru?ne ekspedicije iz BiH. Kakva iskustva nosite sa tog putovanja i ?ta je bio cilj va?e posjete "zemlji faraona"?

Cupo u Egiptu
Boravio sam u Egiptu u mjesecu okrobru 2009.god. kao ?lan bosanskohercegova?ke ekipe arheologa i stru?njaka usko vezanih za tu oblast. Na Kairskom Univerzitetu, na odsjeku za arheologiju smo zavr?ili kurs konzervacije i rekonstrukcije arheolo?kih lokaliteta. Jedno sjajno iskustvo, pogotovu za ljude koji se bave ovom obla??u. (Slike koje smo prilo?ili uz ovaj intervju u pravoj veli?ini eksluzivno mo?ete na?i tako?e i na na?oj fotogaleriji, kao i ostale slike koje se nalaze na facebook-u u grupi ? Sjenica ? stare fotografije ?)

Komentari
yaoxuemei u 19/09/2018 04:43:44
2018.9.19chenlixiangray ban sunglasses
gucci bags
mac makeup
lululemon outlet
pandora
nike blazer pas cher
ferragamo sunglasses
belgium world cup jerseys
givenchy bags
basketball jersey
nike air max
michael kors outlet
kobe 10
jordan 11
jordans
hermes outlet
kd 9
nike roshe run
gucci outlet
new balance trainer
chrome hearts jewelry
huf
skechers shoes
cheap nfl jerseys
ray ban
sac longchamp
longchamp
nike free run
nike free run
ray ban outlet
2018.9.19chenlixiang
Upii komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocjena.
Prijava
Korisniko ime

ifra

Upamti me


Niste jo clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili ifru?
Trai novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:53:00
Camisas Armani Lacoste Shirts P
olo Ralph Lauren
[


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 06:19:56
Calvi
n Klein Shoes
f
jallraven kanken backpack
[url=http://www.adidas-ultraboost.us.org


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 05:12:40
mizuno
ec
co sandals
[url=http://www.ninewestshoes.us.com/]nine
west shoes
[/ur


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
01/06/2019 02:35:15
co
ach purses
[
b]converse outlet[/b]
[url=http://www.supreme.com.co/][b]supreme[/b
][


bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
30/04/2019 02:56:20
air max 270 lebron 15 adidas nmd [url=http://www.coachbagsoutl

bullet happyleilaAll User Shoutbox Entries 
29/04/2019 15:16:31
Versace
lebron james shoes Loub
outin
[url=ht


bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
08/04/2019 20:25:34
jes

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

Bullet Display More Shouts Bullet

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
07/11/2013 18:46:13
tunake

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
22/10/2013 18:46:55
Hahah, Jos uvek vas ima Ljudi. .:P Nema vas vise na irc ni na Sandzaku... Djesi Hajrize :P


MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
-BP-
DjDaka
doot
FRANCUZ-30
mutco
Robinho10
Blogovi
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
LadyHH
Moji snovi sapucu .
LadyHH
Nesto kao casna rijec!
pRc
Alkohol & Marihuana St...
Akica_
Muška pravila:
Akica_
OVO NIJE NIKAKAV FEMIN...
Akica_
Sandzak Cool Osobe
Akica_
Zivotna teorija
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 10396
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Nai

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 3
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5231
Novi Clan: yanmaneee

Posjeta danas: 1507
Posjetioca Online: 3
Max. Online rekord: 114
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 1880
Posjete ovaj mjesec: 30762
Posjete Ukupno: 6932140

Posljednja 24h: 
Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2019