Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 12 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 26 Sta Je Islam - Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
April 21 2018 09:34:59   
Sadraj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
wwwww
kao novi clan

Registrovanih: 5224

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5208

Clanovi:

wwwww21:58:46
felipeq423:19:43
emilyf55 4 Dnevno
2017213yuanyuan 5 Dnevno
mrezata 5 Dnevno
20170331yuanyuan 1 Nedelja
2016607yuanyuan 1 Nedelja
jkelley3 2 Nedeljno
zzzzz 3 Nedeljno
lee123 3 Nedeljno
loemrntdherid1 3 Nedeljno
chenlixiang 4 Nedeljno
shenyuhang 5 Nedeljno
leuk 6 Nedeljno
fitil 6 Nedeljno

Gosti: 3

Vas IP je: 54.156.37.174

Forum Kategorije 114
Forum Tema 524
Forum Upisi 757
Komentari 5521
Knjiga Gostiju 50
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 18
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
[url=http://www.polos-...
WWW0420 [url=http://w...
[url=http://www.polora...
[url=http://www.polora...
[url=http://www.coachf...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Sta Je Islam

Šta je Islam?

Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio svome Poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni svim ljudima.

Kada se spomene ime nekog Božijeg poslanika treba iz postovanja reaei: "Alejhis-selam" - Bog ga blagoslovio, a piše se skraaeeno sa a.s..

Kako je Uzvišeni Allah objavio vjeru Islam?

Uzvišeni Alah objavio je vjeru Islam putem Kur`ana. Kur`an je od Allaha prenosio Muhammedu a.s. melek Džebrail, u vremenu od dvadeset tri godine.

Islamsko vjerovanje (IMAN)

(imanski šarti)

Da možemo biti musliman i muslimanka, sta smo dužni nauaeiti i vjerovati?

Dužni smo nau?iti i srcu primiti islamsko vjerovanje (iman)

Od ?ega se sastoji islamsko vjerovanje?

Sastoji se od ŠEST (6) temeljnih istina vjere ili šest imanskih šarta.

Koje su temeljne istine vjere?

To su:

AMENTU BILLAHI - Ja vjerujem u Boga, Allaha, (Stvoritelja i Vladara svjetova)

VE-MELAIKETIHI - U Božije meleke (duhovna razumna biaea)

VE KUTUBIHI - U Božije kitabe (knjige o u?enjima vjere)

VE RUSULIHI - U Božije poslanike (pejgambere)

VEL-JEVMIL-AHIRI - U Posljednji dan (Sudnji dan)

VE BIL-KADERI HAJRIHI VE SERRIHI MINELLAHI TE`ALA - I vjerujem da sve sto se doga?ja, biva s Božijom voljom i odre?enjem

Ostali aspekti Islama

Sigurnost koju Islam pruža

Jedna od osnovnih ?ovjekovih potreba je osjeaeaj sigurnosti. Osjeaeaj sigurnosti je psihološka potreba koja mora biti zadovoljena isto kao i ostvarenje li?ne harmonije i sklada. Kao što znamo, ?ovjekove potrebe su dvojake: fizi?ke i psihološke. Fizi?ke potrebe obuhvataju potrebu za vodom, hranom i toplinom. Psihološke potrebe obuhvataju potrebu pripadnosti, sigurnosti i naklonosti. Ako fizi?ka potreba nije zadovoljena, to obi?no završi propadanjem tijela. S druge strane, ako psihološka potreba nije zadovoljena, to obi?no vodi psihološkim poremeaeajima, nedostatku radosti, brizi i razli?itim poremeaeajima u ponašanju.

Unutrašnja harmonija

Islam naglašava moralnost i etiku, jer ?ovjek treba više od hrane za sretan život. ?ovjeku je neophodna unutrašnja harmonija. ?ovjek je tijelo i duša. ?ovjek nije samo tijelo ili samo duša. I zato, ?ovjeku je neophodno ono što zadovoljava i njegovo tijelo i njegovu dušu.

Islam opskrbljuje ?ovjeka osjeaeajem sigurnosti. Ovaj osjeaeaj sigurnosti se izgra?uje na razli?ite na?ine.

Smrt nije kraj

Islam podu?ava vjernike da smrt nije kraj života, da je ovaj život samo jedna od faza, da postoji drugi život nakon smrti, da je smrt most izme?u dva života, i da je smrt prekretna, a ne završna ta?ka. To zna?i da musliman vjeruje da je njegov život neprekidan. Ovo vjerovanje daje ?ovjeku osjeaeaj sigurnosti. Kako se može osje?ati sigurnom osoba koja vjeruje da je smrt njezin kraj? Islam nam govori da se ne brinemo, uvjereni da aeemo nastaviti živjeti ?ak i nakon smrti, mada na jedan novi na?in. Ovo vjerovanje smiruje osobu. Musliman se ne plaši smrti, jer on zna da je smrt prelazna faza, a ne kraj života.

Ako ?ovjek ne vjeruje u drugi život, onda aee biti preplašen samom pomisli na smrt. On aee tako?er biti pod ogromnim pritiskom da tr?i za novcem i strastima, jer misli da je ovaj život jedina i posljednja prilika. Ovaj pritisak aee lije?iti ?ovjeka njegove unutrašnje harmonije, sigurnosti i ravnoteže.

Drugi život

Musliman vjeruje u život poslije smrti, tj. u drugi život. To ga ?ini zadovoljnim i sigurnim. On se osjeaea sigurnim u neprekidnost svog života. On se osjeaea sigurnim što se ti?e njegovih djela u ovom životu: zna da ce biti nagra?en za svoja dobra djela, za svoju istrajnost, dobro ponašanje i žrtvovanje. Musliman se osjeaea sigurnim u pogledu neprekidnosti svoga života i u pogledu Allahove pravde. Ovaj osjeaeaj ce otkloniti o?ajanje, beznadežnost i zabrinutost, a u?inic?e ?ovjeka optimisti?nijim, aktivnijim i samopouzdanijim.

Allahova milost

Islam pou?ava vjernika da je Allah Najmilostiviji. Ovaj koncept Allahove milosti je suštinski u islamu. Allahova milost uti?e na muslimana na dva na?ina: primjerom i praštanjem. Ako je Allah Milostiv i ?ovjek mora biti milostiv. ?ovjek mora biti samilostan prema drugim ljudima svih rasa i svih religija. ?ovjek mora biti milostiv i prema životinjama. ?ovjek mora biti milostiv prema drugim muškarcima i ženama, prema rodbini i tu?incima, prema svojim roditeljima i djeci, i prema svim živim biaeima.

Ovakva atmosfera milosti u islamu pruža osobi osjeaeaj sigurnosti, jer je milost nešto što daje¹ drugima i nešto što drugi daju tebi. Kada bi svi bili milostivi na svoj na?in, svi bi uživali milost i osjeaeali se sigurnim u pogledu svog života, ?asti, svojih prava i vlasništva.

Allahova milost djeluje na drugi na?in. Kada ?ovjek griješi, on nije odvu?en od Allahovog blagoslova zauvijek. U islamu, ako zgriješiš, vrata Allahovog oprosta ostaju otvorena. Ako zgriješiš pa se onda iskreno pokaješ, Allah prašta. Ovakva formula Allahove milosti i oprosta ?ini muslimana sigurnim u njegovu vezu sa Allahom i sigurnim u njegov moralni kod i moralnu buduaenost.

Ljudska milost

Ovaj koncept Allahove i me?uljudske milosti je Islam naglasio. Kada musliman jede, on po?inje govoreaei: “U ime Allaha, Najmilostivijeg i Najmilosrdnijeg.” Kada musliman ?ita ili citira Kur'an, po?inje to spominjanjem Allahove milosti. U molitvi, musliman spominje Allahovu milost više puta svaki dan.

Tako musliman ponavlja taj koncept milosti više puta dnevno. Musliman živi u atmosferi milosti, kako fizi?ke tako i psihi?ke. Musliman je upuaeen osje?aju da je Bog Najmilostiviji i da su njegova braaea po vjeri milostiva. Ako su osobni odnosi sa Allahom i ljudima kontrolisani milošaeu, to ce ga u?initi sigurnim u današnjost i sutrašnjost.

Vjerovanje u Allaha

Vjerovanje u Allaha pruža vjerniku osjeaeaj sigurnosti. Kako se može osoba osje?ati sigurnom, ako ne vjeruje u Allaha? Istraživanje je pokazalo da se mentalni poremeaeaji pojavljuju kod nevjernika ?ešaee i ozbiljnije nego kod vjernika. Nevjernik nije siguran ni u šta. On nije siguran o svom po?etku, svom završetku, ili svojim ciljevima. Nevjernik nije siguran u vrijednostima, idealima, ispravnom, pogrešnom, dobru ili zlu. Nevjernik je obi?no skepti?na osoba, uznemirena, zbunjena i neodlu?na.

Suprotno njemu, musliman zna kako je za?et. Musliman zna kako ce se njegov život razvijati. Musliman je sto posto siguran o tome šta je ispravno, a šta pogrešno, šta je dobro, a šta zlo. Musliman je siguran za sebe, svoj život, univerzum, svoje društvene odnose, svoja prava i svoje obaveze. Musliman je siguran u svoje ideale i vrijednosti.

Sigurnost u vrijednosti

Muslimanova sigurnost u svoje vrijednosti i ideale izvire iz sveobuhvatnog moralnog koda datog ?ovjeku od Boga. Kada osoba ima jasne vrijednosti, jasne ideale, jasan po?etak i jasan završetak, ona se osjeaea sigurnom, jer zna gdje ide i kako ide.

Dolazimo do specifi?nijih podataka, ako posmatramo neke neislamske sredine. Vidimo da su tamo osobe sa mentalnim poremeaeajima ?esta pojava. To je posljedica pomanjkanja religioznosti u ovim sredinama. Bez religioznosti, ?ovjek se osjeaea izgubljeno, nepodržano i osjeca da nema znacajne svrhe. S druge strane, sa vjerovanjem u Allaha, covjek se osjeca sigurnim, jer osjeaea da je predvo?en i podržan od Allaha i da ima zna?ajnu ulogu.

Tako islam opskrbljuje ?ovjeka psihološkom sigurnošaeu koja mu treba. Islam opskrbljuje ?ovjeka sigurnošaeu kroz neprekidnost života, kroz Allahovu milost i kroz uputu od Allaha. Kada znaš da je tvoj život neprekidan, osjeaeaš se sigurnim. Kada znaš da je Allah Najmilostiviji, osjecaš se sigurnim. Kada znaš da Allah upuaeuje i štiti one koji vjeruju u Njega, osjecaš se sigurnim. (Tekst preuzet iz knjige "Potreba za islamom" autora Dr. Muhammed Ali Alhulija)

Ukratko o Islamu

Najduža sura u Kur'anu je Al-Bekare.

Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).

Jedina sura u Kur'anu koja ne po?inje sa bismillom je Et-Tewbe.

U Kur'anu ima 114 sura.

Sunnet je petkom u?iti suru Kehf.

Sredina Kur'ana se nalazi u suri Kehf.

Sura Ihlas vrijedi treaeinu Kur'ana.

Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.

Amidža Muhammeda a.s. se zvao Ebu Talib.

Muhammed a.s. je pripadao plemenu Kurejšija.

Kad mu je po?ela dolaziti objava, Muhammed a.s. je imao ?etrdeset godina. Nadimak Muhammeda a.s. je bio El-Emin.

Muhammedova a.s. sestra po mlijeku se zvala Šejma.

Muhammed a.s. nije imao braaee i sestara.

Prva Poslanikova a.s. žena se zvala Hatidža.

Prva bitka u kojoj su se muslimani borili bila je bitka na Bedru.

Hidžru sa Muhammedom a.s. je u?inio Ebu Bekr.

Prije po?etka jela treba reaei bismillah.

Namaz je stub vjere.

Najmanju kaznu u džehennemu aee imati Ebu talib, Poslanikov a.s. amidža. Fatiha je prva sura u Kur'anu.

En-Nas je zadnja sura u Kur'anu.

Potop je zadesio narod koji je živio u doba Nuha a.s.

Ibrahim a.s. je za života bio ba?en u vatru.

Poslanik Ejjub a.s. je imao najveaea iskušenja.

Poslanik koji je ro?en bez oca je Isa a.s.

Muhammed a.s. je preselio na Ahiret u 63. godini života.

Muslimani su u Španiji bili skoro 800 godina.

Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.

Melek Israfil je zadužen da puhne u surlu.

Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kuaei.

Levhi Mahfuz je plo?a na kojoj je zapisano šta aee biti.

Jevreji su rekli da je Uzejra Allahov sin.

Ashabi su drugovi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.

Prvo što je rekao Isa a.s. u bešici je ''Ja sam Abdullah, Allahov rob''.

Havarijjuni su drugovi Isa a.s.

Dvadeset pet Poslanika je spomenuto u Kur'anu.

Nijedna žena nije bila Poslanik.

Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je najodabraniji Poslanik.

Prvi mjezin u islamu se zvao Bilal ibn Rebbah.

Objava Muhammedu a.s. je po?ela u peaeini Hira.

Vladar svih muslimana se zove halifa.

Tevrat je objavljen Musau a.s.

Zebur je objavljen Davudu a.s.

Indžil je objavljen Isau a.s.

Hakka i Kijame su imena za Sudnji dan.

Nar, Sekar i Džehim su imena za džehennem.

U Kur'anu ima 15 sedždi itilaveta.

U suri Hadždž se nalaze dvije sedžde i tilavet.

?ovjeku aee se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? , Koja ti je vjera? i Ko ti je poslanik?

Prvu strelu na Allahovom putu je ispalio Sa'd ibn Vekkas.

Arš drži osam meleka.

Halid ibn Velid imao je nadimak Sejfullah.

Bitka na Hendeku se još zove i Ahzab.

Muhammed a.s. je ranjen u bici na Uhudu.

U bici na Mu'ti je u?estvovalo 200.000 Vizantijaca.

Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojeaeem položaju.

Najuzvišeniji ajet u Kur'anu je Ajetul-Kursijj.

Šejtani ne ulaze u kuaeu u kojoj se u?i sura Bekare. Faraonova žena se zvala Asja.

Ideju o kopanju hendeka u bici Ahzab je dao Selman el-Farisi.

Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.

Neke od mu'džiza Muhammeda a.s.: Kur'an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju...

Nuh a.s. je živio 950 godina.

Sinovi Adema a.s. su se zvali Kabil i Habil.

Ugovor izme?u Allaha i duša svih ljudi zove se Misak.

Dio koji neaee istruhnuti u kaburu je repna kost (repnja?a).

Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.

Meleci ne ulaze u kuaeu u kojoj su pas i slika (sa likovima).

Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, potiranje kose, pranje nogu do iza ?lanaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)

Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem.

U Kur'anu ima trideset džuzeva.
Ženu udaju ?etiri stvari: ljepota, porijeklo, bogatstvo i vjera.

Najveaei ogranak imana je reaei ''La ilahe illallah''.

Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.

Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.

Najbolji poznavalac halala i harama me?u ashabima bio je Muaz ibn Ubejdullah.

Duboki san pri kome je ?ovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.

Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah i ikindije namaza.

Prvi poslanik koji aee biti obu?en na Sudnjem danu je Ibrahim a.s.

Namaz u Haremu Ka'be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.

Drugi naziv za akšam namaz je ''dnevni vitr''.
Prvi mesdžid u islamu je Mesdžidul Kuba.

Narodu Benu Israil je nare?eno da zakolje kravu.

U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.

U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.

Muhammed a.s. je tri godine tajno pozivao u islam.

Ebu Sufjan je bio vo?a Kurejšija na Uhudu.

Kabu su sagradili Ibrahim a.s. i Ismail a.s.

Šehid aee u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.

Prvi ajet objavljen o hrani je u suri El-En'am.

Otac Ibrahima a.s. se zvao Azer.

Muhammed a.s. je ?etiri puta obavio umru.

Allah dž.š. je na Bedr poslao hiljadu meleka.

Sura Enfal govori o bici na Bedru.

Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.

Kazna za homoseksualca i opaeenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.

Kazna za blud se spominje u suri Nur.

Na sunnetu sabah namaza, sunnet je u?iti sure Kafirun i Ihlas.

Kazna za konzumiranje alkohola je ?etrdeset udaraca a kadija može poveaeati do osamdeset.

Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.

Izme?u ?ovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.
Meleki su okupali Hanzalu ibn Amra.

Klanje kurbana povodom ro?enja djeteta zove se akika.
Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa'j i Arefat.

Noae Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.

Sunnet je postiti šest dana Ševvala, deveti i deseti dan Muharrema, ponedeljkom i ?etvrtkom i ''bijele'' dane.

Kibur je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

Kad Allah dž.š. vrati Isa a.s., on (Isa a.s.) aee: ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju.

Otac Musa a.s. se zvao Imran.

Ramazanski bajram traje tri dana.Kurban-bajram traje ?etiri dana.

Džehennem aee biti potpaljen hafizom, bogatašem i mudžahidom.

Planina na koju se nakon potopa iskrcao Nuh a.s. zove se Džudijj.

Narodu Ad je poslat poslanik Hud a.s.Narodu Semud je poslat poslanik Salih a.s.

U Medjen je poslat poslanik Šuajb a.s.

Od dva poslanika su žene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.

Sa gibetom (ogovaranjem) se uspore?uje jedenje mesa umrlog brata.
Allahu dž.š. najmrže dozvoljeno djelo je razvod braka.

Nije dozvoljeno oženiti dvije sestre.

?ovjek aee na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.

Prva žena koja je ubila nevjernika na Allahovom putu se zvala Safijja bint Abdul Muttalib.

Najviše hadisa od Poslanika a.s. je prehio Ebu Hurejre r.a.

U suri Tevbe se spominju bitke Tebuk i Hunejn.

Zanimanje Davuda a.s. je bilo izra?ivanje pancira.

Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.

Adabi ulaska u kuaeu su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili klju?aonicu ili prisluškivati i pri ulasku poselamiti ukuaeane.

Najbogatiji ?ovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.

Dva medinska plemena koja su ratovala izme?u sebe prije islama su Evs i Hazredž
.Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.
Muhammed a.s. je ro?en u mjesecu rebiul evvelu.

Omer r.a. je ?uo suru Ta-Ha i primio islam.

Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s. Rije? ramadan se jednom spominje u Kur'anu.

Muhammed a.s. je prije preseljenja na Ahiret vidio Džennet i Džehennem.
Ibrahim a.s. je ro?en u peaeini u vrijeme kralja Nemruza.

Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, lije?io gubave i oživljavao mrtve

.U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dž.š. ime.

Dio vojske koji je pogriješio u bici na Uhudu bili su strijelci.

Žena koja je rasporila utrobu mrtvom Hamzi r.a. zvala se Hinda.

Kad je Poslanik a.s. u?inio hidžru, mjesto njega je u postelji ostao Alija r.a.

Zadnji pohod Muhammeda a.s. bio je Tebuk.

Šehidi aee u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk. (da bi još jednom poginuli na Allahovom putu)

Allah dž.š. aee šehidu oprostiti sve osim duga.

Munafici (licemjeri) aee biti u najgorim stupnjevima Džehennema.

Meleci koji su pou?avali sihru zovu se Harut i Marut.

Zaklinjanje ne?im drugim osim Allahom je širk.

Meleci su stvoreni prije ?ovjeka.

U narodu Luta a.s. je bilo mnogo homoseksualaca.

Kad se iza?e iz nužnika kaže se: Gufraneke.

Šehid aee se na Sudnjem danu moaei zauzimati za sedamdeset svojih ro?aka.

Pri obla?enju, prvo se obla?i desna strana.

Esma bint Ebu Bekr nosi ime ''Vlasnica dva pojasa''.

Ko sakrije znanje na dunjaluku biaee bi?evan bi?evima od vatre u Džehennemu.

Bedem izme?u Dženneta i Džehennema zove se E'araf.

Hatidži r.a. je prenesen selam od Allaha dž.š. i poruka da ima kuaeu u Džennetu.

Poslijepodnevni odmor (spavanje) zove se kajlula.

Židovi su upore?eni s magarcom koji nosi knjige.

Zajedni?ki naziv za sve žene Muhammeda a.s. je ''majke mu'mina''.

Allah dž.š. je prvo stvorio pero.

Kome Allah dž.š želi dobro, pou?i ga propisima vjere.

Šest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moae posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je u?injena ?istom i ?isteaeom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.

Najviše se Allaha boje od njegovih robova u?eni.

Dvije džennetske rijeke na dunjaluku su Nil i Eufrat.

Najviši dio Dženneta se zove Firdevs.

Uhud, Lubnan, Sinaj i Džudijj su džennetske planine na dunjaluku.
Qur'an je Allahov dž.š. govor.

Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.

Prvi ?ovjek je stvoren od zemlje.

Vrata u Džennetu na koja aee ulaziti posta?i zovu se Rejjan.

Muhammed a.s. aee prvi uaei u Džennet.

Bez polaganja ra?una u Džennet aee uaei sedamdeset hiljada ljudi.

Džennet ima osam vrata.

Na Sudnjem danu aee Isa a.s. i šejtan održati hutbe.

Džehennem ima sedam vrata.

Neki od na?ina da se otjera šejtan: euzubillahi... , Ajetul-kursija, u?enje sura
Felek i Nas, ezan, u?enje Kur'ana....

Neki od velikih grijeha: širk, blud, neposlušnost roditeljima, alkohol....

Meleci su stvoreni od svjetlosti.

Džini su stvoreni od vatre.

Sabur je u Kur'anu spomenut na oko 90 mjesta.

Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun. Narod Semud je uništen strašnim glasom.

Narod Ad je uništen ledenim i silovitim vjetrom.

Lutov narod je uništen vjetrom punim pjeska.

Medina se prije islama zvala Jesrib.

Godina u kojoj su na Ahiret preslili Ebu Talib i Hatidža. r.a. naziva se „godina tuge“

Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.

Hamzu r.a. ubio je ?ovjek po imenu Vahšijj.

?ovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.

Od Poslanikovih a.s. ashaba zadnji je na Ahiret preselio Tufejl ibn Amr, 110. g.

U Amme džuzu (30. džuz) ima trideset i sedam sura.

Muhammedu a.s. su od dunjalu?kih stvari bile najdraže žene i mirisi.

Kad ?ovjek kihne treba reaei ''elhamdulillah''.

''Davudov post'' je da ?ovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi.

Alkohol je majka svih zala.

Sure Felek i Nas su objavljene kad je opsihirem Muhammed a.s.

Zijevanje je od šejtana, a kihanje je od Allaha dž.š.

Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Jedžudž i Medžudž, Dabbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.

Narod Benu Israil je pretvoren u majmune i svinje.

Razvod Zejnebe i Zejda r.a. se spominje u Kur'anu.

Dedždžal aee biti ubijen u Kudsu.

Isa a.s. aee biti spušten u Damasku, na munaru Emevijske džamije.

Isa a.s. aee umrijeti i biti ukopan u Medini.

Ubistvo Osmana r.a. je jedan od znakova Sudnjeg dana.

Narod Benu Israil je od Musa a.s. tražio da vidi Allaha dž.š.

Kad je Musa a.s. udario štapom po zemlji, izbilo je dvanaest vrela (izvora).

Na Dedždžalovom ?elu aee pisati KAFIR.

?ovjek je Allahu dž.š. najbliži dok je na sedždi.

Allah dž.š. kaže za šejtana da nam je otvoreni neprijatelj.

Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).

Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.

Bolje je da ?ovjek sjedne na žeravicu i da progori odjeaeu nego da sjedne na kabur.

Mekruh (poku?eno) je spavati izme?u akšama i jacije.

Poku?eno je reaei ''Zlo mi je'', treba reaei ''Muka mi je''.

Vrije?anje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).

Treba podsticati ljude da na samrti kažu LA ILAHE ILLALLAH.

Kada ti kršaean nazove selam odgovori mu sa ''ve alejkum''.

Zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.

Slijep ?ovjek može biti imam.

Za muškarce je zadnji saff najmanje vrijedan.

Za žene je prvi saff najmanje vrijedan.

Ebu Ubejde Amr ibn Džerrah je ubio svoga oca na Bedru.

Munafici se lijeno dižu na namaz i malo spominju Allaha dž.š.

Isra' i Mi'radž su se desili dvije godine prije Hidžre.

Muslimani su prvi katapult zarobili u bici na Hajberu.

Ra?unanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattabi

Spava?u dok se ne probudi, djetetu dok
Komentari
2017213yuanyuan u 13/02/2017 04:37:39
louboutin outlet
christian louboutin sale
jordan retro
jordan uk
fitflop
tommy hilfiger outlet
oakley vault outlet store
michael kors outlet online
pandora charms sale clearance
cheap ray ban sunglasses
oakley sunglasses outlet
montblanc
canada goose
jordan shoes
louis vuitton borse
longchamp handbags
kobe bryant shoes
moncler pas cher
canada goose sale
adidas superstar shoes
tommy hilfiger windbreaker
birkenstock shoes
canada goose parka
michael kors outlet canada
ralph lauren outlet online
red bottom shoes for women
moncler uk
michael kors
coach factory outlet online
abercrombie
michael kors handbags
20170331yuanyuan u 31/03/2017 10:10:44
adidas ultra boost
coach factory outlet online
air jordans
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
rockets jerseys
hermes bags
abercrombie outlet
nike air huarache
christian louboutin outlet
nike air max 95
yeezy boost
thunder jerseys
michael kors outlet store
prada outlet online
coach outlet online
nike flyknit
pandora charms sale clearance
moncler jackets
coach factory outlet
coach outlet online
fitflop shoes
jordans
coach factory outlet online
mulberry handbags
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
kate spade purses
fitflops
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet store
birkenstock shoes
birkenstock
christian louboutin outlet
adidas uk
yeezy boost 350
coach outlet online
chenlina u 11/07/2017 09:58:38
salomon shoes
rolex submariner
adidas nmd
louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
ray ban canada
cheap nfl jerseys
coach outlet
ray-ban sunglasses
pandora jewelry
gafas ray ban
pandora rings
sac longchamp
the north face
nike running
mac cosmetics outlet
michael kors bags
ralph lauren uk
new balance shoes
adidas nmd r1
prada outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
adidas yeezy
jordan 3
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
michael kors
chenlina20170711
2017213yuanyuan u 25/09/2017 10:14:21
pandora charms
red bottom shoes
michael kors handbags
michael kors outlet store
pandora outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
mulberry outlet
moncler outlet
canada goose jackets
coach outlet online
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
north face jackets
longchamp uk
coach outlet store online
birkenstocks
ralph lauren outlet
adidas nmd
hermes handbags
coach outlet
moncler coats
longchamp handbags
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
mulberry uk
coach outlet store online clearances
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
cheap uggs
cheap jordans
canada goose outlet
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose
coach factory outlet
nike shoes
cheap jerseys from china
adidas yeezy boost
ugg ustralia
rayban
canada goose coats
coach outlet store
coach outlet
timberland boots
nike shoes
adidas nmd
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet
louis vuitton outlet
moncler jackets outlet
jordan shoes
burberry outlet
canada goose sale
christian louboutin outlet
uggs
michael kors outlet
adidas nmd
north face outlet
coach canada
pandora jewelry
canada goose uk
tory burch outlet
moncler
superdry uk
cheap uggs
mbt shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
ugg boots
adidas superstar
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
ralph lauren sale clearance
coach outlet store
michael kors factory outlet
uggs canada
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
kate spade bags
burberry outlet canada
ugg sale
ugg outlet
pandora jewelry outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
toms shoes outlet
coach outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet
moncler jackets
toms outlet
coach outlet
louis vuitton
longchamp outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet store
polo outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
ultra boost
canada goose clothing
toms shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet
cheap uggs
oakley sunglasses
pandora charms
ugg shoes
louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
nike huarache
air jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
fred perry polo
coach outlet
toms shoes outlet
ugg outlet
adidas yeezy
air max 2017
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance
ugg boots
beats by dre
nike air max
adidas yeezy
salvatore ferragamo shoes
michael kors outlet
ugg shoes
moncler jackets
ralph lauren outlet
north face outlet online
polo ralph lauren
ugg sandals
adidas nmd
coach outlet
adidas outlet
ugg boots
adidas shoes
ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg boots outlet
cheap ray bans
canada goose sale
coach handbags
mulberry handbags
pandora outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
harden vol 1
canada goose outlet
air max 2018
hermes handbags
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
ugg outlet
uggs on sale
michael kors outlet
adidas yeezy boost
yeezy 350 boost
michael kors outlet store
coach factory outlet online
cheap ray ban sunglasses
superdry
kate spade
christian louboutin
coach factory outlet
cheap ugg boots
ugg boots
ray ban sunglasses discount
adidas yeezy
ugg outlet
louboutin shoes
hermes outlet
yeezy boost
ralph lauren outlet
ugg outlet
coach bags
polo ralph lauren outlet
ugg ustralia
ralph lauren outlet online
hermens bags
valentino shoes
polo ralph lauren
jordan shoes
moncler outlet
cheap mlb jerseys
birkenstock sandals
ugg outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet clearance
ugg boots canada
salvatore ferragamo
nike shoes
mulberry bags
air jordans
rayban
air jordans
fitflops
michael kors canada
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
coach outlet
kate spade handbags
ugg boots
ugg boots for women
ugg slippers
michael kors canada
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
coach outlet store
christian louboutin outlet
fitflops sale
michael kors outlet
coach factory outlet
nike shoes for men
coach outlet
tory burch outlet
canada goose jackets
ugg outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
cheap jerseys
louboutin shoes
uggs on sale
kate spade outlet store
adidas shoes
michael kors handbags
birkenstocks
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
cheap uggs
ugg boots
uggs
louis vuitton outlet store
pandora
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
ugg boots on sale
jordan retro
ugg slippers
burberry sale
pandora jewelry
coach outlet
polo ralph lauren outlet
ugg boots
nike outlet online
cheap jordans
coach outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
discount oakley sunglasses
michael kors outlet
cat boots
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
coach outlet
louis vuitton factory outlet
coach outlet
ugg boots
ralph lauren outlet
red bottoms shoes
canada goose sale
kate spade outlet
nike outlet
air jordan shoes
kate spade
nike outlet
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans
gucci outlet
coach outlet
adidas shoes
coach canada
ralph lauren uk
burberry outlet
ugg sandals
longchamp bags
pandora jewelry
coach outlet
hermes bags
adidas outlet
cheap jordans
coach outlet
ugg outlet
james harden shoes
burberry sale
michael kors handbags
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
burberry handbags
red bottoms
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
adidas superstar
cheap jordan shoes
moncler jackets
pandora charms sale
michael kors outlet
coach outlet store
nmd adidas
adidas yeezy
yeezy boost
coach factory outlet
nike air max
louis vuitton outlet
supreme
longchamp handbags
pandora uk
ralph lauren outlet
beats by dr dre
hermes handbags
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg outlet store
supreme uk
toms outlet
moncler outlet
cheap ugg boots
canada goose
canada goose sale
ugg outlet
ugg outlet store
ugg sale
coach factory outlet
pandora jewelry
canada goose coats
fred perry
coach outlet store
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
uggs outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors uk
toms shoes
coach factory outlet
nmd shoes
yeezy boost
mlb jerseys cheap
moncler outlet
kate spade outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
nike store
cheap jordans free shipping
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
kate spade handbag
longchamp uk
coach factorty outlet
adidas outlet
polo ralph lauren
coach outlet
louis vuitton outlet online
doudoune moncler
nmd adidas
canada goose
pandora jewelry
pandora charms sale
ugg boots
cheap uggs
coach factory outlet
ugg australia
coach factory outlet
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
pandora charms
nike outlet store
christian louboutin
coach outlet
michael kors outlet
jordan retro 11
michael kors outlet clearance
uggs clearance
coach outlet
louis vuitton outlet
ugg outlet
birkenstock sandals
michael kors outlet online
valentino shoes outlet
jordans
nike cortez
ugg boots
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
pandora charms sale clearance
ugg outlet online
yeezy boost 350
coach outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
2017.9.25yangping
FSFDGHSE u 28/10/2017 09:30:43
Nike Air Max 90 Mezczyzn
New york hats
Red and white Jordan
New Products
Venta Al Por Mayor Barata Zapatos New Balance 574 Barato
Cheap New Balance 574 Mens&Womens
Venta al por mayor barata NewBalance
Wholesale Beat Speaker Dock
Beat Speaker Dock
adidas nmd price
Discount Oakley
New Balance Prix Belgique
Jordan
Lunar Flyknit
Mnoster hat
Newbalance
White Sox hats
Beat Speaker Dock
Lovers shoes
Adidas sale Porsche
Adidas Baratos Homens NMD
Cheap Shoes Store Womens Adidas Sky Hi
Cheap Wholesale Nike Air Max 90 VT
Cheap New Balance Shoes
Monster Energy Sombrero
Hats
adidas porsche
monster energy pro fittedcaps
Nike Shoes Air Max 90 Womens&Mens
nike
Nike Air Max 90 erkek ayakkab?lar?
cheap nike air max 2015
Adidas Springblade Razor 3rd
adidas superstar
Cheap Jordans Hats Free Shipping
nike online
Adidas Scarpe
DFHDFHDR
2017213yuanyuan u 05/12/2017 06:59:49
2017.12.5chenlixiangugg
ugg
adidas originals
christian louboutin
nike free
james shoes
the north face
burberry outlet
mont blanc pens
louboutin
bcbg max azria
ugg boots on sale
ugg outlet
nike roshe run
supra shoes
louboutin pas cher
nike air max
true religion outlet
ray ban
true religion outlet
kobe bryant shoes
longchamp uk
juicy couture outlet
ugg outlet
weitzman shoes
puma shoes
lunette oakley
true religion jeans
hilfiger outlet
nike free run
2017.12.5chenlixiang
2016607yuanyuan u 03/01/2018 03:05:52
polo outlet
michael kors outlet online
mont blanc pens
ugg outlet
fitflops sale clearance
coach outlet online
adidas nmd r1
polo ralph lauren outlet
adidas superstar
coach outlet store online
adidas yeezy shoes
canada goose jackets
tory burch outlet
air jordan shoes
polo outlet
adidas ultra boost
ugg outlet
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
coach outlet
yaoxuemei2018013
2017213yuanyuan u 11/01/2018 08:35:23
adidas yeezy boost 350
uggs on sale
polo ralph lauren outlet online
louboutin outlet
adidas yeezy
michael kors outlet online
adidas nmd r1
ugg boots
canada goose jackets
moncler jackets
cheap nike shoes
ugg outlet
uggs outlet
longchamp outlet
louis vuitton factory outlet
uggs
coach outlet online
michael kors outlet online
moncler pas cher
coach factory outlet online
coach outlet online
cheap air jordans
michael kors outlet canada
discount oakley sunglasses
ugg boots women
coach outlet online
adidas sneakers
ugg boots outlet
coach outlet online
adidas yeezy boost
canada goose
nike sneakers
nfl jerseys
the north face outlet
uggs outlet
nmd adidas
ugg sale
yeezy boost 350
ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet online
20180111yuanyuan
2016607yuanyuan u 24/01/2018 08:08:29
chanyuan2018.01.24
ray ban sunglasses
ugg outlet
cheap snapbacks
michael kors outlet
montblanc pens
mont blanc pens
michael kors outlet
ysl outlet
mont blanc pens
canada goose outlet
oakley sunglasses
nike shoes
moncler outlet
canada goose jackets
michael kors
true religion outlet
michael kors outlet
tods outlet
asics shoes
coach outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
moncler outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet
michael kors
canada goose outlet
ralph lauren polo shirts
ferragamo outlet
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike blazer pas cher
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
coach outlet
christian louboutin outlet
longchamp solde
coach outlet
nfl jerseys wholesale
fred perry polo shirts
ugg outlet
polo ralph lauren
true religion outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
polo outlet
fitflops sale clearance
coach outlet
ugg outlet
ugg outlet
tory burch outlet
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
mulberry handbags
air jordan 4
ed hardy clothing
polo outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
jordan shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet online
longchamp handbags
true religion outlet
cheap nfl jerseys
nike trainers
new balance shoes
pandora outlet
oakley sunglasses
fitflops
ugg boots clearance
air max 1
swarovski outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
coach factory outlet
coach outlet
nike roshe one
lacoste soldes
supreme clothing
ray ban sunglasses
rayban sunglasses
rayban sunglasses
oakley sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
wanglili u 25/01/2018 06:39:04
uggs outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
mbt shoes
mulberry bags
uggs outlet
uggs outlet store
canada goose
nfl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
20180125wanglili
2017213yuanyuan u 05/03/2018 08:32:30
coach outlet online
nike outlet online
pandora charms outlet
canada goose coats
nike shoes
salvatore ferragamo outlet
vans outlet
coach factory outlet online
ugg boots
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors
fred perry polo shirts
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas campus shoes
ralph lauren outlet
longchamp bags
pandora charms
adidas nmd r1
coach factory outlet online
birkenstock sale
oakley sunglasses outlet
adidas yeezy boost
salvatore ferragamo shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
burberry handbags
hermes bag
pandora charms
20180305yuanyuan
shenyuhang u 12/03/2018 04:22:10
mbt shoes
pandora outlet
ray ban
polo ralph lauren outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet online
uggs outlet
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
fred perry shirts
ferragamo outlet store
adidas nmd r1
nike outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike outlet
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
michael kors bags
ugg outlet
ray ban sunglasse
pandora charms
ralph lauren polo
true religion outlet store
shenyuhang20180312
chenlixiang u 24/03/2018 04:10:17
2018.3.24chenlixiangsalomon boots
birkin bag
soccer jerseys
ralph lauren outlet
prada
canada goose pas cher
nike roshe
canada goose outlet
nike shoes
clarks shoes
moncler
roty burch outlet
argentina world cup jersey
nike roshe
adidas slides
barbour jackets
kate spade uk
swarovski jewelry
timberland
blazer nike
pandora charms
ralph lauren
cheap wedding dresses
jordans
nike air max
nike free run
watches for men
salvatore ferragamo
oakley pas cher
converse
2018.3.24chenlixiang
felipeq4 u 25/03/2018 06:11:17
Pandora
Adidas Yeezy
NMD R1
Christian Louboutin
Adidas Yeezy Shoes
Goyard
Michael Kors Canada
Nike Air Vapormax
Ralph Lauren Outlet Online
Soccer Shoes
Blue Tint Yeezy
Pandora Charms
Jordan 11 For Sale
Air Jordans
Ralph Lauren Sale Clearance
Kyrie Irving Shoes
Air Max 95
Birkenstock Outlet
Yeezys Shoes
Michael Kors
Pandora Jewelry
Birkenstocks
Birkenstock Sandals
New Jordans
Birkenstock Shoes
Nike Outlet Store
Nike Huarache
Stephen Curry Shoes
Ultra Boost Adidas
Yeezy Boost 350
Michael Kors
Nike Air Max 2018
Fenty Puma
Air Max 90
Michael Kors Canada
Adidas Outlet
zzzzz u 29/03/2018 10:10:31
cheap ray ban sunglasses
ralph lauren outlet
ray ban sunglasses
san francisco 49ers jerseys
new york knicks
ray ban sunglasses outlet
christian louboutin shoes
ecco shoes
ecco sandals
ralph lauren uk
yeezy shoes
cheap ray bans
nba jerseys
new england patriots jerseys
cheap jordans
true religion jeans
michael kors handbags sale
cheap jordans
dallas cowboys jerseys
dolphins jerseys
2016607yuanyuan u 13/04/2018 10:07:55
michael kors outlet clearance
mulberry handbags
christian louboutin
coach outlet
air max shoes
nike outlet
ugg boots
canada goose jackets
ralph lauren pas cher
longchamp outlet store
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet online
kate spade outlet
canada goose outlet store
coach factory outlet
yaoxuemei20180413
emilyf55 u 14/04/2018 03:18:14
Ralph Lauren Outlet
Curry 4
Adidas Shoes
Air Max 95
Polo Ralph Lauren Outlet
Curry 4
Birkenstock Sandals
Air Max 90
Soccer Cleats
Birkenstock Shoes
Longchamp
Nike Air Max
Birkenstock Sale
Ultra Boost
Adidas Yeezy
Yeezy Boost 350
Nike Uptempo
Ralph Lauren Outlet
Air Jordans
Nike Vapor Max
Adidas Yeezy Shoes
Ralph Lauren Outlet
Adidas NMD
Coach Factory Outlet
Nike Air Max 2018
Red Bottom Shoes For Women
Yeezy 350 V2 Boost
Nike Outlet Store
Lebron 15 Ghost
Goyard
Polo Ralph Lauren Outlet
Pandora Charms
Jordan 11 Space Jam
Ralph Lauren
Stephen Curry Shoes
Jordans 11
Skechers Shoes
Hand Spinner
Pandora Jewelry Outlet
Harden vol 1
Lebron 15
Fenty Puma Slides
Coach Outlet
Michael Kors Canada
Pandora Jewelry
Adidas Yeezy
Kate Spade Outlet Online
Nike Huarache
Christian Louboutin
Pandora
Under Armour
Clarks Shoes Women
Kyrie Basketball Shoe
Adidas Ultra Boost
Pandora Outlet
Pandora
Birkenstock Sale
New Jordans
Vans
Nike Cortez
Kyrie Shoes
Adidas Outlet
Longchamp Outlet
Yeezy Shoes
Rihanna Puma
Blue Tint Yeezy
Michael Kors Outlet
Kate Spade Outlet
Nike Vapormax
20170331yuanyuan u 14/04/2018 04:43:41
timberland boots
michael kors outlet
coach factory outlet online
nike outlet
nike free
givenchy handbags
vans shoes
pandora jewelry
ray ban
coach factory outlet
puma fenty sandals
adidas uk
michael kors outlet
tag heuer watches
louis vuitton outlet
kobe 11
nike shoes for men
nike outlet
birkenstock shoes
beats by dre
james harden shoes
coach handbags
fila sneakers
air max 1
jordan
kevin durant shoes
michael kors outlet
adidas shoes
michael kors handbags
wedding shoes
adidas nmd
coach outlet
toms outlet
coach outlet online
jordan 4
miu miu shoes
adidas superstar
louis vuitton handbags
nike air huarache
polo shirts
air max plus
michael kors outlet
gucci slides
alexander mcqueen shoes
pandora jewelry
converse shoes
rolex watches
burberry outlet online
louis vuitton
longchamp outlet
20184.14chenjinyan
2017213yuanyuan u 16/04/2018 05:06:34
coach factory outlet
red bottom shoes
kate spade outlet
adidas nmd
coach factory outlet
ugg boots on sale
cheap nike air max
michael kors handbags
cheap jordans
air jordan shoes
hermens bags
ralph lauren sale
michael kors outlet
polo ralph lauren outlet online
tory burch outlet
supreme clothing
prada outlet
air jordans
hollister clothing
coach outlet store
canada goose
adidas superstar
jordan shoes
fitflops
adidas yeezy boost
adidas yeezy boost
cheap jordans for sale
abercrombie and fitch
canada goose jackets
coach outlet store
kate spade bags
coach factory outlet
mcm outlet
pandora outlet
uggs canada
ralph lauren
pandora jewelry outlet
coach outlet
michael kors outlet
coach outlet
ralph lauren
coach factory outlet
canada goose outlet
moncler outlet
nike outlet
nike shoes for men
christian louboutin outlet
oakey sunglasses
oakley sunglasses
louboutin shoes
180416yueqin
Upii komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocjena.
Prijava
Korisniko ime

ifra

Upamti me


Niste jo clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili ifru?
Trai novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet 2017213yuanyuanAll User Shoutbox Entries 
02/04/2018 03:38:09
20180402 xiaoou ugg
outlets
chris
tian louboutin shoes
[url=http://www.coachoutletfact


bullet 2017213yuanyuanAll User Shoutbox Entries 
02/04/2018 03:35:41
20180402 xiaoou cheap oakley sunglasses
michael kors
[url=http:


bullet komalshAll User Shoutbox Entries 
11/10/2017 12:46:40
We Provide Best Packers And Movers Chennai List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ http://packersmoverschennai.in/

bullet prekhshasharmaAll User Shoutbox Entries 
02/10/2017 08:44:05
We Provide Best Packers And Movers Kolkata List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ http://kolkatapackersmovers.in/

bullet surbhishAll User Shoutbox Entries 
28/04/2017 08:09:23
We Provide Best Packers And Movers Hyderabad List for Get Free Best Quotes,Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ www.PackersMoversHyderabadCity.in

bullet priyasharmaAll User Shoutbox Entries 
28/03/2017 09:34:05
Packers and Movers Bangalore list, Cheap Packers Movers Bangalore Charges, Local, Affordable Household Shifting Bangalore, @ http://Packers-and-Movers-Bangalore.in/

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

Bullet Display More Shouts Bullet

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
07/11/2013 18:46:13
tunake

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
22/10/2013 18:46:55
Hahah, Jos uvek vas ima Ljudi. .:P Nema vas vise na irc ni na Sandzaku... Djesi Hajrize :P


bullet HasretAll User Shoutbox Entries 
20/05/2013 14:12:32
ba jeste

MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
feki
MiReLa
Blogovi
prekhshasharma
Moving To Kolkata Is S...
Movingguru
Why to Hire Packers an...
DikshaMA
Self Moving Of Your Ho...
priyasharma
Sufficient Knowledge I...
simranrr6
Just how to Find Quali...
simranrr6
International Moving w...
simranrr6
movingsolutions.in
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 8691
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Nai

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 3
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5224
Novi Clan: wwwww

Posjeta danas: 862
Posjetioca Online: 3
Max. Online rekord: 114
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 1754
Posjete ovaj mjesec: 29735
Posjete Ukupno: 6162368

Posljednja 24h: 
Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2013