Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 12 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 22 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 24 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 25 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /storage/content/50/204150/sandzakchat.org/public_html/maincore.php on line 26 Mubarek Mjesec Ramazan - Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
   PO?ETNA Java Chat Java Chat 1 FORUM Knjiga Gostiju Blogovi SLIKE RAJE Igrice 3 Lista Igrica Sanovnik UZIVO TV Uzivo Tv Mak Yu Najnovije
April 24 2018 04:44:40   
Sadraj
DOMAAEA on
CHAT on
ZA ?LANOVE on
Ulaz Na ChaT

Ako imate mIRC kliknite na sliku
da udzete na SandzakChat

Chat I Fun Radio

UDZI NA CHAT

Info Sajta
Vijesti Sandžak, DOBRO DOSLI NA SANDZAK CHAT
DOBRODOSLI
wwwww
kao novi clan

Registrovanih: 5224

Super Admini: 2
Administratori: 14
Korsnika: 5208

Clanovi:

wwwww 3 Dnevno
felipeq4 3 Dnevno
emilyf55 1 Nedelja
2017213yuanyuan 1 Nedelja
mrezata 1 Nedelja
20170331yuanyuan 1 Nedelja
2016607yuanyuan 1 Nedelja
jkelley3 2 Nedeljno
zzzzz 3 Nedeljno
lee123 4 Nedeljno
loemrntdherid1 4 Nedeljno
chenlixiang 4 Nedeljno
shenyuhang 6 Nedeljno
leuk 6 Nedeljno
fitil 7 Nedeljno

Gosti: 1

Vas IP je: 54.80.87.250

Forum Kategorije 114
Forum Tema 524
Forum Upisi 757
Komentari 5521
Knjiga Gostiju 50
Vjesti 955
Artikli 22
Foto Albumi 8
Foto Album Slike 847
Downloadirani fajlovi
Download Kategorije 12
Web Linkovi 59
Chat Box Upisi 18
IZBOR TEME
PREBACI NA:
Zadnje Komentarisane Slike
[url=http://www.polos-...
WWW0420 [url=http://w...
[url=http://www.polora...
[url=http://www.polora...
[url=http://www.coachf...
Kursna Lista
Top 10 forumasa
Admin-Sandzak 2317
skorpija 1590
MiReLa 881
_GoLdEn_MoNsTeR 773
LeDeNa_ 676
DarK_WilloW 658
ensarj 629
almir 485
Cura-Ipo 462
Kim1 363
Najbolji Igraci
Rss Feeds
Rss Feeds 
VICOTEKA
Check PageRank
Zadnje Ideje Sajta
Presporo ucitavanje
Za dodavanje slika
Za privat poruke
Moja ideja je ova
Dodajte Vase Ideje U...
RADIO STANICA

Google pretraga
Mubarek Mjesec Ramazan

Mubarek Mjesec Ramazan

STA JE REKAO MUHAMMED, s.a.v.s., O MUBAREK MJESECU RAMAZANU

1. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko posti ramazan vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, bit æe mu opro¹teni grijesi koje je prethodno poèinio!“ (misli se na male grijehe)

2. Ebu Hurejre, r.a., takoðer, prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: „Kada nastupi ramazan, otvore se d¾ennetska, zatvore d¾ehennemska vrata a ¹ejtani se pove¾u!“ (Tumaèeæi ovaj hadis Kadi Ijad napominje da se ovdje radi o jednoj vrsti savjesnijeg odnosa vjernika spram svojih djela, pa u tom mjesecu rade vi¹e dobra, ¹to automatski doprinosi smanjenju zla, a uz smanjenje raznih zahtjeva pohota i strasti, onemoguæavaju se pristupi ¹ejtanu i na, taj naèin, oni izgledaju povezani! )

3. Ebu Se’id el-Hudri, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah æe sedamdeset godina udaljiti vatru od osobe koja posti jedan dan na Allahovom putu!“

4. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvi¹eni je rekao: Svako èovjekovo djelo pripada njemu, izuzev posta! on pripada Meni i Ja posebno za njega nagraðujem!“

5. Ebu Hurejre, r.a., takoðe, od Poslanika, s.a.v.s., prenosi: „Post je ¹tit, pa kada neko od vas posti neka ne govori bestidne rijeèi i neka se ne dere, a ako ga neko opsuje ili napadne, neka ka¾e: Ja postim!“

6. on, takoðer, ka¾e da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Tako mi onoga u èijoj je ruci Muhammedova du¹a, zadah iz usta postaèa kod Allaha je bolji od mirisa miska!“

"POST JE STIT , A SADAKA PONISTAVA GRIJEHE..."

Imam Ahmed prenosi od Mu'az ibn Dzebela da je rekao: "Bio sam sa Allahovm Poslanikom na putovanju pa sam jednog dana bio blizu njega, i tako, putujuci, pitao sam: 'O Allahov Poslanice, reci mi o poslu koji uvodi u Dzennet a udaljava od Vatre?' Rekao je: 'Pitao si me o necem vaznom sto je lagahno onom kome Allah to olaksa: da obozava Allaha, druge mu ne pridruzuje, obavlja namaz, daje zekat, posti ramazan, obavlja hadz', a zatim rekao je: 'Hoces da ti ukazem na vrata hajra? Post je stit, sadaka ponistava grijehe kao i namaz covjeka u dobokoj noci.' A zatim je proucio:

'Podizu se bokovi njihovi iz postelja', dok nije dosao do: 'kao nagrada za ovo sto su cinili skrivene radosti cekaju.' Zatim rekao je: 'Hoces li da ti kazem koja je stvar najvaznija, sta je stup, a sta vrh?' Rekao sam: 'Da, Allahov Poslanice', pa rekao je: 'Najvaznija stvar je islam, stup njegov je namaz, a vrhunac njegov je dzihad na Bozijem putu', a zatim rekao je: 'Hoces li da te obavijestim o onom sto sadrzava sve to?' Rekao sam mu: 'Svakako, Allahov Poslanice.' Uzeo se za jezik, pa rekao je: 'Sustegni se u ovome', pa sam rekao: 'O Allahov poslanice, hocemo li mi biti prekoreni za ono sto budemo govorili?', Rekao je: 'Majka te izgubila, o Mu'aze, a da li se ljudi licima svojim okrenutim obaraju u Vatru?' - ili rekao je: '...nosevima njihovim, osim zbog posljedica njihovih jezika?!'" Hadis prenose Tirmizi, Nesai, Ibn-Madze u njihovim velikim Sunenima" od Muslima i Buharija prenosi od Ebu-Hurejrea, r.a., da je Allohov Poslanik rekao: "Uzviseni Allah rekao je: 'Svojim dobrim robovima pripremio sam ono sto oko nije vidjelo, uho nije culo, niti je covjek ikad nesto tako i pomislio.'" Navode ga u oba "Sahiha" Buharija i Muslim bez ikakvog dodatka. Ebu-Hurejre rekao je: "Citajte ako zelite... 'I niko ne zna kakve ih, kao nagrade za ono sto su cinili, skrivene radosti cekaju.'"

7. on prenosi od Poslanika, s.a.v.s., i sljedeæi hadis: „Postaè ima dvije radosti: prilikom iftara i prilikom susreta sa svojim Gospodarom!“

8. on, takoðer, prenosi i ovaj hadis: „Svaki èovjekov posao se vi¹estruko nagraðuje. Dobro djelo se nagraðuje od deset do sedam stotina puta osim posta, jer je Allah Uzvi¹eni rekao: on je Moj i Ja za njega nagraðujem. on ostavlja svoje strasti i hranu radi Mene!“

9. Sehl b. Sa’d, r.a., prenosi da je Poslanik islama, s.a.v.s., rekao: „U D¾ennetu imaju vrata koja se zovu Rejjan. Na njih, izuzev postaèa, niko drugi neæe uæi?! Oni æe ustati i niko drugi na njih, osim njih, neæe uæi! Kada oni na njih uðu, vrata æe se zatvoriti i na njih niko vi¹e neæe uæi!“

10. Talha b. Ubejdullah, r.a., prenosi da je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., do¹ao jedan beduin i, izmeðu ostalog, ga upitao: „Obavijesti me o onome ¹to mi je Allah uèinio obaveznim od posta?! On je odgovorio: Mjesec Ramazan, osim ako ti jo¹ nesto hoæe¹ dobrovoljno!“

11. Huzejfe b. el-Jeman, r.a., prenosi da je èuo Vjerovjesnika, s.a.v.s., kako ka¾e: „Smutnja za èovjeka mo¾e biti u njegovoj porodici, imovini i u susjedu, a otklanja je obavljanje namaza, post i dijeljenje zekjata!“

12. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Zapostite kada vidite mlaðak i prestanite postiti kada ga vidite! Ako on bude zastrt oblakom, onda upotpunite ¹a’ban tridesetim danom!“

13. Abdullah b. Omer, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „Ne postite dan ili dva prije ramazana, izuzev ko veæ posti neki post neka ga onda i dovr¹i!“ Ovdje se misli, kako tvrde islamski uèenjaci, da se ne posti dan-dva prije ramazana i tako doèekuje taj mjesec. Time se ¾eli odvojiti nafila od farz-posta!

14. Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Nemojte postiti kada nastupi druga polovina ¹a’bana!“ Neki uèenjaci smatraju da je ovo Poslanikova, s.a.v.s., preporuka kako bi vjernik bio jaèi i spremnije doèekao ramazan!

15. Abdullah b. Amr b. el-As, r.a., prenosi od Poslanika, s.a.v.s.: „U postu je suzbijanje strasti moga ummeta!“

16. Abdullah b. Mes’ud, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko ima moguænost za brak, neka se ¾eni, jer to bolje djeluje na obaranje pogleda i najsigurnije za¹tiæuje polni organ, a onaj koji to nije u moguænosti, neka posti, jer je post jedna vrsta za¹tite!“

17. Sevban, r.a., prenosi od Poslanika islama, s.a.v.s., da je rekao: „Post mjeseca ramazana odgovara postu deset mjeseci, a post ¹est dana ¹evvala, nakon njega, odgovara postu dva mjeseca, pa to predstavlja post èitave godine!“

18. Ebu Ejjub, r.a., prenosi od Vjerovjesnika, s.a.v.s., slièan hadis: „Ko isposti ramazan zatim to poprati sa sest dana ¹evvala, kao da je èitavo vrijeme postio!“

19. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao: „Ko se ne proðe la¾nog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piæe“!

20. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Pet dnevnih namaza, d¾uma do d¾ume i ramazan do ramazana, iskupljuju grijehe, ako se izmeðu njih ne naèine veliki grijesi“!

21. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., je bio najdare¾ljiviji meðu ljudima, a najdare¾ljiviji je bio u ramazanu, kada se D¾ibril sastajao s njim. D¾ibril se sastajao s njim svaku noæ tokom ramazana kada je zajedno s njim uèio Kur’an. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kada bi se s njim sastao, bio je dare¾ljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu ki¹u“!

22. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Ustajte na sehur, jer je u njemu, doista, beriæet“!

23. Od Amra b. el-Asa, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Razlika izmeðu na¹eg posta i posta ¾idova i kr¹æana je u ustajanju na sehur“!

24. Od Sehl b. Sa’da , r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ljudi æe biti u dobru sve dok budu ¾urili sa iftarom“!

25. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Allah Uzvi¹eni je rekao: Moji najdra¾i robovi su oni koji najvi¹e ¾ure sa iftarom“!

26. Od Selmana b. Amira ed-Dabbija, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada se neko od vas iftari, neka se iftari hurmama, a ako ih nema, neka se, onda, iftari vodom, jer je ona èista“!

27. Enes b. Malik, r.a., ka¾e: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi se iftario sirovim hurmama prije nego bi klanjao. Ako ne bi na¹ao sirove hurme, iftario bi se suhim. Ako ne bi na¹ao ni suhe hurme, iftario bi se gutljajem vode“!

28. Od Ebu Hurejre, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Kada od vas neko zaboravi pa ne¹to pojede, ili se napije, neka dovr¹i svoj post, jer ga je to Allah nahranio i napojio“!

29. Ai¹a, r.a., ka¾e: „Allahovog Poslanika, s.a.v.s., je zaticala zora, a on je od odnosa sa svojim ¾enama bio d¾unub pa bi se tada okupao i postio“!

30. Zejd b. Halid el-D¾uheni, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: „Ko pripremi iftar postaèu, imat æe nagradu kao i on, a da se postaèu njegovi sevapi uopæe ne umanju“!

31. Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., do¹ao kod Sa’da b. Ubade, r.a., koji mu je iznio hljeba i maslinovog ulja, koje je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jeo i, nakon toga, prouèio dovu: „Neka se kod vas ifare postaèi, neka va¹u hranu jedu pobo¾ni i neka za vas istigfar èine meleki“!

32. Od Ai¹e, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Ko je umro, a ostao je du¾an post, napostiæe za njega njegova najbli¾a rodbina“!

33. Abdullah b. Abbas, r.a., je rekao: Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., je do¹ao jedan èovjek i rekao: „Allahov Poslanièe, majka mi je umrla a ostala je du¾na mjesec dana posta. Hoæu li ja to za nju nadoknaditi?! Da - rekao je on - jer dug prema Allahu je najpreèi da se obavi“!

34. Od njega se, takoðe, prenosi da je jedna ¾ena do¹la Vjerovjesniku, s.a.v.s., i spomenula mu da je njena sestra ostala du¾na postiti mjesec dana, buduæi da je, ploveæi morem, umrla i nije to izvr¹ila. Poslanik, s.a.v.s., joj je rekao: „Posti za svoju sestru“!

35. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „Ko provede Lejletu-l-kadr u ibadetu, vjerujuæi i nadajuæi se nagradi, bit æe mu opro¹teni prethodni grijesi“!

36. Od, Ai¹e, r.a., se prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., preporuèio: „Tra¾ite Lejletu-l-kadr u neparnim noæima posljednjih deset dana ramazana“!

37. Ai¹a, r.a., ka¾e: „Pitala sam Poslanika, s.a.v.s.: Allahov Poslanièe, ¹ta misli¹, kada bih znala u kojoj noæi se nalazi Lejletu-l-kadr, ¹ta bih u njoj uèila? On je odgovorio: Uèi: ALLAHUMME INNEKE ¾AFUVVUN, TUHUBBU-L-’AFVE, FA’FU ¾ANNI / Allahu, Ti si Onaj koji opra¹ta, Ti voli¹ pra¹tanje, pa oprosti meni“!

38. Od Ai¹e, r.a., se prenosi da je rekla: Kada bi nastupila zadnja treæina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., bi provodio noæ u ibadetu, probudio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude ¹to bolji!

39. Abdullah b. Omer, r.a., je rekao: Allahov Poslanik, s.a.v.s., je boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana!

40. Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je neki beduin do¹ao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i upitao ga: „Allahov Poslanièe, uputi me na djelo, s kojim æu, ako ga budem uradio, uæi u D¾ennet! On mu odgovori: Da obo¾ava¹ Allaha, ne pripisujuæi mu druga, da obavlja¹ namaz, da daje¹ zekjat i da posti¹ ramazan! Beduin tada reèe: Tako mi Onoga u èijoj je ruci moj ¾ivot, ja na ovo ni¹ta dodati neæu! Kada se on okrenuo, Vjerovjesnik, s.a.v.s., je tada rekao: Kome prièinjava zadovoljstvo da gleda u jodnog od stanovnika D¾enneta, onda neka pogleda u ovoga“!
Komentari
came pazarac u 05/12/2008 15:47:23
selam moja braco i sestre, daj pomozite kako se obavlja kurban i sta treba tacno da se uci??????? ako neko moze da mi opsirnije o tome kaze! hvala
20170331yuanyuan u 31/03/2017 10:08:26
adidas ultra boost
coach factory outlet online
air jordans
cheap oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet
rockets jerseys
hermes bags
abercrombie outlet
nike air huarache
christian louboutin outlet
nike air max 95
yeezy boost
thunder jerseys
michael kors outlet store
prada outlet online
coach outlet online
nike flyknit
pandora charms sale clearance
moncler jackets
coach factory outlet
coach outlet online
fitflop shoes
jordans
coach factory outlet online
mulberry handbags
nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
kate spade purses
fitflops
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet store
birkenstock shoes
birkenstock
christian louboutin outlet
adidas uk
yeezy boost 350
coach outlet online
chenlina u 11/07/2017 09:51:13
salomon shoes
rolex submariner
adidas nmd
louboutin outlet
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
ray ban canada
cheap nfl jerseys
coach outlet
ray-ban sunglasses
pandora jewelry
gafas ray ban
pandora rings
sac longchamp
the north face
nike running
mac cosmetics outlet
michael kors bags
ralph lauren uk
new balance shoes
adidas nmd r1
prada outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
adidas yeezy
jordan 3
coach outlet
pandora jewelry
kate spade outlet
michael kors
chenlina20170711
2017213yuanyuan u 18/09/2017 08:24:14
nfl jerseys wholesale
christian louboutin outlet
ugg sale
fitflops shoes
michael kors handbags
true religion
michael kors handbags
moncler outlet
uggs outlet
nike air max uk
polo ralph lauren
ugg boots
coach outlet
burberry scarf
michael kors outlet
coach factory outlet
air jordans
ugg boots
canada goose for sale
coach bags
michael kors online
oakley vault
ralph lauren polo shirts
ugg factory outlet
cheap nhl jerseys
cheap jordan shoes
mont blanc pens
tory burch outlet online
uggs outlet
ugg outlet
chenlina20170918
lzm00 u 25/09/2017 07:59:58
fake sunglasses sale
coach outlet store
Prada bags
coach handbags
adidas online
michael kors uk sale
brand sunglasses
Nike Schuhe Jungen
birkenstock sale
ray-ban outlet
import sunglasses
prada online
Premier Jewelry - Official
nike running
nike huarache shoes
pandora rings
puma sneakers sale
t?p chí ?m th?c
kate spade bags store
louis vuitton outlet sale
coach outlet
mk outlet online store
gucci women watches
gold michele watch
Longchamp Sale
Jordan Aero Mania Homme
kate spade outlet canada
louis vuitton outlet store
kate spade australia
ray ban outlet online
Nike Air Max 95
rolex watches for men
Nike Jordan Shoes
hermes outlet sale online
louis vuitton online
mens sunglasses
black friday sales online
Nike Air Max TN
canada goose outlet online store
salomon boots
oakley sunglasses
kate spade outlet
puma sale
sunglasses online
Air Jordan Femme
louis vuitton online
Kaufen Nike Air Max 1
Air MAX SKYLINE
new yeezy shoes
Nike Free Homme
lzm9.25
2017213yuanyuan u 25/09/2017 10:16:54
pandora charms
red bottom shoes
michael kors handbags
michael kors outlet store
pandora outlet
coach outlet online
ralph lauren outlet
mlb jerseys wholesale
mulberry outlet
moncler outlet
canada goose jackets
coach outlet online
ralph lauren outlet online
michael kors handbags
north face jackets
longchamp uk
coach outlet store online
birkenstocks
ralph lauren outlet
adidas nmd
hermes handbags
coach outlet
moncler coats
longchamp handbags
hermes birkin
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose outlet
canada goose jackets
mulberry uk
coach outlet store online clearances
cheap oakley sunglasses
ugg outlet
cheap uggs
cheap jordans
canada goose outlet
oakley sunglasses
coach outlet
canada goose
coach factory outlet
nike shoes
cheap jerseys from china
adidas yeezy boost
ugg ustralia
rayban
canada goose coats
coach outlet store
coach outlet
timberland boots
nike shoes
adidas nmd
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet
louis vuitton outlet
moncler jackets outlet
jordan shoes
burberry outlet
canada goose sale
christian louboutin outlet
uggs
michael kors outlet
adidas nmd
north face outlet
coach canada
pandora jewelry
canada goose uk
tory burch outlet
moncler
superdry uk
cheap uggs
mbt shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
ugg outlet
ugg boots
adidas superstar
cheap oakley sunglasses
timberland outlet
ralph lauren sale clearance
coach outlet store
michael kors factory outlet
uggs canada
nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
kate spade bags
burberry outlet canada
ugg sale
ugg outlet
pandora jewelry outlet
ralph lauren outlet
louis vuitton outlet online
pandora jewelry
toms shoes outlet
coach outlet
canada goose jackets
polo ralph lauren outlet online
moncler outlet
moncler jackets
toms outlet
coach outlet
louis vuitton
longchamp outlet
ralph lauren uk
michael kors outlet store
polo outlet
ray ban sunglasses
pandora outlet
ultra boost
canada goose clothing
toms shoes
ugg outlet store
michael kors outlet
michael kors outlet
cheap uggs
oakley sunglasses
pandora charms
ugg shoes
louboutin shoes
cheap oakley sunglasses
nike huarache
air jordans
cheap mlb jerseys
coach factory outlet
christian louboutin outlet
polo ralph lauren outlet
ralph lauren uk
fred perry polo
coach outlet
toms shoes outlet
ugg outlet
adidas yeezy
air max 2017
cheap nfl jerseys
louis vuitton outlet store
ralph lauren sale clearance
ugg boots
beats by dre
nike air max
adidas yeezy
salvatore ferragamo shoes
michael kors outlet
ugg shoes
moncler jackets
ralph lauren outlet
north face outlet online
polo ralph lauren
ugg sandals
adidas nmd
coach outlet
adidas outlet
ugg boots
adidas shoes
ralph lauren outlet online
michael kors outlet
ugg boots outlet
cheap ray bans
canada goose sale
coach handbags
mulberry handbags
pandora outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin
harden vol 1
canada goose outlet
air max 2018
hermes handbags
cheap ray ban sunglasses
pandora charms sale clearance
ugg outlet
uggs on sale
michael kors outlet
adidas yeezy boost
yeezy 350 boost
michael kors outlet store
coach factory outlet online
cheap ray ban sunglasses
superdry
kate spade
christian louboutin
coach factory outlet
cheap ugg boots
ugg boots
ray ban sunglasses discount
adidas yeezy
ugg outlet
louboutin shoes
hermes outlet
yeezy boost
ralph lauren outlet
ugg outlet
coach bags
polo ralph lauren outlet
ugg ustralia
ralph lauren outlet online
hermens bags
valentino shoes
polo ralph lauren
jordan shoes
moncler outlet
cheap mlb jerseys
birkenstock sandals
ugg outlet
cheap jordans
ray ban sunglasses discount
michael kors outlet clearance
ugg boots canada
salvatore ferragamo
nike shoes
mulberry bags
air jordans
rayban
air jordans
fitflops
michael kors canada
polo ralph lauren outlet online
ugg boots
coach outlet
kate spade handbags
ugg boots
ugg boots for women
ugg slippers
michael kors canada
ralph lauren outlet
yeezy boost 350
coach outlet store
christian louboutin outlet
fitflops sale
michael kors outlet
coach factory outlet
nike shoes for men
coach outlet
tory burch outlet
canada goose jackets
ugg outlet
ugg outlet
canada goose outlet
coach factory outlet
cheap jerseys
louboutin shoes
uggs on sale
kate spade outlet store
adidas shoes
michael kors handbags
birkenstocks
ralph lauren uk
ray ban sunglasses
cheap uggs
ugg boots
uggs
louis vuitton outlet store
pandora
mbt shoes
michael kors outlet
coach outlet
michael kors outlet online
ugg boots on sale
jordan retro
ugg slippers
burberry sale
pandora jewelry
coach outlet
polo ralph lauren outlet
ugg boots
nike outlet online
cheap jordans
coach outlet
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
discount oakley sunglasses
michael kors outlet
cat boots
ralph lauren outlet
canada goose jackets
cheap nfl jerseys wholesale
coach factory outlet
coach outlet
louis vuitton factory outlet
coach outlet
ugg boots
ralph lauren outlet
red bottoms shoes
canada goose sale
kate spade outlet
nike outlet
air jordan shoes
kate spade
nike outlet
ralph lauren outlet
coach factory outlet
cheap jordans
gucci outlet
coach outlet
adidas shoes
coach canada
ralph lauren uk
burberry outlet
ugg sandals
longchamp bags
pandora jewelry
coach outlet
hermes bags
adidas outlet
cheap jordans
coach outlet
ugg outlet
james harden shoes
burberry sale
michael kors handbags
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
burberry handbags
red bottoms
ray ban sunglasses
polo ralph lauren outlet online
adidas superstar
cheap jordan shoes
moncler jackets
pandora charms sale
michael kors outlet
coach outlet store
nmd adidas
adidas yeezy
yeezy boost
coach factory outlet
nike air max
louis vuitton outlet
supreme
longchamp handbags
pandora uk
ralph lauren outlet
beats by dr dre
hermes handbags
ray ban sunglasses
ugg boots on sale
ugg outlet store
supreme uk
toms outlet
moncler outlet
cheap ugg boots
canada goose
canada goose sale
ugg outlet
ugg outlet store
ugg sale
coach factory outlet
pandora jewelry
canada goose coats
fred perry
coach outlet store
discount ray ban sunglasses
coach factory outlet
oakley sunglasses
uggs outlet
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
michael kors uk
toms shoes
coach factory outlet
nmd shoes
yeezy boost
mlb jerseys cheap
moncler outlet
kate spade outlet
pandora charms
polo ralph lauren outlet online
nike store
cheap jordans free shipping
ray ban sunglasses
ralph lauren outlet online
kate spade handbag
longchamp uk
coach factorty outlet
adidas outlet
polo ralph lauren
coach outlet
louis vuitton outlet online
doudoune moncler
nmd adidas
canada goose
pandora jewelry
pandora charms sale
ugg boots
cheap uggs
coach factory outlet
ugg australia
coach factory outlet
tory burch outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach outlet
pandora charms
nike outlet store
christian louboutin
coach outlet
michael kors outlet
jordan retro 11
michael kors outlet clearance
uggs clearance
coach outlet
louis vuitton outlet
ugg outlet
birkenstock sandals
michael kors outlet online
valentino shoes outlet
jordans
nike cortez
ugg boots
canada goose outlet
cheap mlb jerseys
pandora charms sale clearance
ugg outlet online
yeezy boost 350
coach outlet
coach factory outlet
polo ralph lauren
2017.9.25yangping
wanglili u 26/10/2017 04:17:56
oakley sunglasses cheap
tory burch outlet
coach outlet online 70% off
michael kors
cheap oakley sunglasses
adidas outlet clearance
polo ralph lauren
montblanc pen
ray ban sunglasses
cheap nfl jerseys
fitflops sale clearance
coach factory outlet online
longchamp handbags
oakley sunglasses outlet
burberry scarf
cheap ray ban sunglasses
canada goose outlet
ugg outlet
michael kors outlet clearance
coach outlet online
ralph lauren outlet
canada goose nederland
nike jordans
coach outlet 70% off
nike air max
uggs uk
ugg factory outlet
nike nfl jerseys
longchamp bags
adidas wings
ugg outlet
north face outlet
air jordan pas cher
coach outlet online
ugg sale
louis vuitton
pandora charms
air max thea
air max 90
canada goose jackets
coach outlet
michael kors outlet clearance
nike store
converse shoes
longchamp outlet store
cheap ugg boots
north face clearance
ugg outlet online
ugg boots
chenyingying20171026
2017213yuanyuan u 05/12/2017 08:43:59
2017.12.5chenlixiangreplica watches
nike air max
hermes birkin
uggs
nike huarache
mizuno
michael kors
michael kors outlet
adidas outlet
longchamp pas cher
air force
oakley sunglasses
oakley sunglasses
coach outlet online
blazer nike
converse uk
scarpe hogan
michael kors uk
burberry sale
nike roshe run
wedding dress
converse all stars
polo ralph
mulberry
lebron james shoes
cheap jerseys
pandora jewelry
nike air
lebron shoes
polo lacoste pas cher
oakley pas cher
ai max
ugg pas cher
michael kors
cheap oakley sunglasses
mercurial superfly
ugg soldes
louboutin
burberry
fitflops
ray ban sunglasses
pandora bijoux
christian louboutin
canada gooses outlet
mont blanc pens
ugg boots
burberry outlet
coach outlet
thomas sabo uk
nike factory
air max 90
michael kors handbags
michael kors
pandora uk
roshe run
uggs
cheap oakley sunglasses
rolex watches
uggs
kate spade
reebok outlet
balance shoes
coach outlet
hollister uk
nike air
air max
christian louboutin shoes
coach outlet
swarovski
kobe 9 elite
north face soldes
nike huarache
adidas superstar
sac vanessa bruno
ai max
moncler
asics gel
uggs outlet
jordans
new balance soldes
parajumpers Outlet
cartier bracelet
michael kors
the north face
ugg outlet
ralph lauren outlet
pandora charms
mac cosmetics outlet
celine handbags
ray ban sunglasses
asics running
vans scarpe
free running
north face
christian louboutin
roty burch outlet
adidas superstar
polo ralph lauren
nike outlet store
swarovski gioielli
2017.12.5chenlixiang
yaoxuemei u 20/12/2017 08:36:32
coach outlet online
valentino outlet store
nba jersey
nmd adidas
ray ban sunglasse
pandora outlet
adidas yeezy boost
polo outlet
kate spade bags
nike shoes
uggs outlet
ray ban wayfarer
fitflop sandals
adidas nmd
oakley sunglasses
canada goose jackets
ray ban sunglasses outlet
uggs outlet online
ugg boots clearance
polo ralph lauren
oakley sunglasses
moncler outlet
cheap nhl jerseys
cheap nfl jerseys
michael kors handbags
yaoxuemei20171220
2017213yuanyuan u 11/01/2018 08:31:56
adidas yeezy boost 350
uggs on sale
polo ralph lauren outlet online
louboutin outlet
adidas yeezy
michael kors outlet online
adidas nmd r1
ugg boots
canada goose jackets
moncler jackets
cheap nike shoes
ugg outlet
uggs outlet
longchamp outlet
louis vuitton factory outlet
uggs
coach outlet online
michael kors outlet online
moncler pas cher
coach factory outlet online
coach outlet online
cheap air jordans
michael kors outlet canada
discount oakley sunglasses
ugg boots women
coach outlet online
adidas sneakers
ugg boots outlet
coach outlet online
adidas yeezy boost
canada goose
nike sneakers
nfl jerseys
the north face outlet
uggs outlet
nmd adidas
ugg sale
yeezy boost 350
ralph lauren outlet online
polo ralph lauren outlet online
20180111yuanyuan
2016607yuanyuan u 24/01/2018 08:19:05
chanyuan2018.01.24
ray ban sunglasses
ugg outlet
cheap snapbacks
michael kors outlet
montblanc pens
mont blanc pens
michael kors outlet
ysl outlet
mont blanc pens
canada goose outlet
oakley sunglasses
nike shoes
moncler outlet
canada goose jackets
michael kors
true religion outlet
michael kors outlet
tods outlet
asics shoes
coach outlet
longchamp handbags
oakley sunglasses
christian louboutin outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
polo outlet
michael kors outlet
christian louboutin outlet
coach handbags
ray ban sunglasses
tory burch outlet
moncler outlet
canada goose jackets
michael kors outlet
true religion jeans
canada goose outlet
michael kors
canada goose outlet
ralph lauren polo shirts
ferragamo outlet
fitflops sale clearance
jordan shoes
nike blazer pas cher
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
coach outlet
christian louboutin outlet
longchamp solde
coach outlet
nfl jerseys wholesale
fred perry polo shirts
ugg outlet
polo ralph lauren
true religion outlet
oakley sunglasses
canada goose outlet
polo outlet
fitflops sale clearance
coach outlet
ugg outlet
ugg outlet
tory burch outlet
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
mulberry handbags
air jordan 4
ed hardy clothing
polo outlet
polo ralph lauren
canada goose outlet
oakley sunglasses
cheap jordans
jordan shoes
polo ralph lauren
oakley sunglasses
coach outlet online
longchamp handbags
true religion outlet
cheap nfl jerseys
nike trainers
new balance shoes
pandora outlet
oakley sunglasses
fitflops
ugg boots clearance
air max 1
swarovski outlet
polo ralph lauren
kate spade outlet
coach factory outlet
coach outlet
nike roshe one
lacoste soldes
supreme clothing
ray ban sunglasses
rayban sunglasses
rayban sunglasses
oakley sunglasses
ugg outlet
michael kors outlet
wanglili u 25/01/2018 06:42:29
uggs outlet
michael kors outlet
oakley sunglasses
mbt shoes
mulberry bags
uggs outlet
uggs outlet store
canada goose
nfl jerseys
pandora outlet
michael kors outlet
20180125wanglili
2017213yuanyuan u 05/03/2018 08:46:31
coach outlet online
nike outlet online
pandora charms outlet
canada goose coats
nike shoes
salvatore ferragamo outlet
vans outlet
coach factory outlet online
ugg boots
ralph lauren outlet online
michael kors outlet clearance
michael kors
fred perry polo shirts
ralph lauren outlet
polo ralph lauren outlet
adidas campus shoes
ralph lauren outlet
longchamp bags
pandora charms
adidas nmd r1
coach factory outlet online
birkenstock sale
oakley sunglasses outlet
adidas yeezy boost
salvatore ferragamo shoes
ferragamo shoes
cheap air jordans
burberry handbags
hermes bag
pandora charms
20180305yuanyuan
shenyuhang u 12/03/2018 04:02:13
mbt shoes
pandora outlet
ray ban
polo ralph lauren outlet
canada goose
ugg boots clearance
coach outlet online
uggs outlet
cheap nfl jerseys
coach factory outlet
coach outlet store online
fred perry shirts
ferragamo outlet store
adidas nmd r1
nike outlet
giuseppe zanotti outlet
pandora charms sale clearance
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
nike outlet
moncler outlet
oakley sunglasses wholesale
mont blanc outlet
michael kors bags
ugg outlet
ray ban sunglasse
pandora charms
ralph lauren polo
true religion outlet store
shenyuhang20180312
chenlixiang u 24/03/2018 03:45:11
2018.3.24chenlixiangsalomon boots
birkin bag
soccer jerseys
ralph lauren outlet
prada
canada goose pas cher
nike roshe
canada goose outlet
nike shoes
clarks shoes
moncler
roty burch outlet
argentina world cup jersey
nike roshe
adidas slides
barbour jackets
kate spade uk
swarovski jewelry
timberland
blazer nike
pandora charms
ralph lauren
cheap wedding dresses
jordans
nike air max
nike free run
watches for men
salvatore ferragamo
oakley pas cher
converse
2018.3.24chenlixiang
zzzzz u 29/03/2018 10:23:51
nike outlet
ed hardy clothing
boston celtics jersey
adidas yeezy
chicago bulls jersey
packers jerseys
nike shoes
cheap nfl jerseys
cheap basketball shoes
prada outlet
fitflops shoes
cheap nba jerseys
coach outlet online
lions jerseys
coach outlet
nhl jerseys
miami heat
polo ralph lauren
ray ban sunglasses
true religion outlet store
514313246
2016607yuanyuan u 13/04/2018 09:36:34
uggs outlet
kate spade outlet
pandora jewelry outlet
ralph lauren uk
nfl jerseys
kate spade handbags
oakley sunglasses outlet
polo ralph lauren
ugg boots canada
michael kors outlet store
true religion
moncler jackets
coach outlet online
michael kors outlet
ugg boots
yaoxuemei20180413
20170331yuanyuan u 14/04/2018 04:13:03
ray ban sunglasses
coach factory outlet online
suicoke sandals
mcm bags
ray ban sunglasses
timberland boots
michael kors uk
nike lunarglide
air max 2017
van cleef & arpels jewelry
carnival shoes
air max
kate spade
kate spade
adidas ultra boost
nike outlet online
baseball bats
cheap jerseys
jordan
audemars piguet
bcbg
herve leger dresses
air max 270
michael kors outlet
christian louboutin
louboutin
louboutin
nike epic react
balenciaga shoes
prada bags
kate spade handbags
ralph lauren
true religion jeans
oakley sunglasses
juicy couture outlet
birkenstock
air jordan
puma slides
nhl jerseys
polo outlet
balenciaga shoes
coach
louis vuitton outlet
coach outlet online
bvlgari rings
coach factory outlet
flops
michael kors outlet
cheap nfl jerseys
cheap nhl jerseys
20184.14chenjinyan
2017213yuanyuan u 16/04/2018 04:11:04
cheap jordans
kate spade
pandora charms sale clearance
birkenstock
coach factory outlet
cheap nfl jerseys
canada goose
canada goose outlet
air jordans
adidas nmd shoes
cheap ray ban sunglasses
pandora outlet
adidas originals
mulberry handbags
louis vuitton outlet
cheap ray bans
michael kors
kate spade handbag
new balance shoes
pandora store
ralph lauren outlet
coach factory outlet online
coach outlet
michael kors outlet
canada goose jackets
tiffany outlet
ralph lauren outlet
kevin durant shoes
timberland boots
replica watches
michael kors outlet
air max 2019
coach factory outlet
ugg boots
fitflops sale clearance
ralph lauren outlet
nike outlet store
reebok shoes
air jordan shoes
jordan shoes
ugg australia
adidas yeezy
air max uk
coach outlet
coach outlet
coach factory outlet online
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
cheap oakley sunglasses
nike huarache
pandora jewelry
180416yueqin
Upii komentar
Prijavite se da bi upisali komentar.
Ocjene
Ocjenivanje je dostupno samo clanovima.

Prijavite se ili registrujte za nastavak.

Bez ocjena.
Prijava
Korisniko ime

ifra

Upamti me


Niste jo clan?
Klikni ovdje da se registrujete.

Zaboravili ifru?
Trai novu ovdje.
Tose Proeski Pocasni Album

Download Ovdje
Slusaj Radio Uzivo

WINAMP


MEDIA PLAYER


REAL PLAYER

Anketa
Koliko Cesto Slusate Nas Radio?

Svaki Dan!

Svaki Drugi!

Kad Sam Na Net!

Ne Volim Muziku!

Morate biti prijavljeni.
Musafirhana
Morate biti prijavljeni.

bullet 2017213yuanyuanAll User Shoutbox Entries 
02/04/2018 03:38:09
20180402 xiaoou ugg
outlets
chris
tian louboutin shoes
[url=http://www.coachoutletfact


bullet 2017213yuanyuanAll User Shoutbox Entries 
02/04/2018 03:35:41
20180402 xiaoou cheap oakley sunglasses
michael kors
[url=http:


bullet komalshAll User Shoutbox Entries 
11/10/2017 12:46:40
We Provide Best Packers And Movers Chennai List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ http://packersmoverschennai.in/

bullet prekhshasharmaAll User Shoutbox Entries 
02/10/2017 08:44:05
We Provide Best Packers And Movers Kolkata List for Get Free Best Quotes, Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ http://kolkatapackersmovers.in/

bullet surbhishAll User Shoutbox Entries 
28/04/2017 08:09:23
We Provide Best Packers And Movers Hyderabad List for Get Free Best Quotes,Compare Charges, Save Money And Time, Household Shifting Services @ www.PackersMoversHyderabadCity.in

bullet priyasharmaAll User Shoutbox Entries 
28/03/2017 09:34:05
Packers and Movers Bangalore list, Cheap Packers Movers Bangalore Charges, Local, Affordable Household Shifting Bangalore, @ http://Packers-and-Movers-Bangalore.in/

bullet amsterdamAll User Shoutbox Entries 
23/07/2016 09:43:40
Ima li ovdje administrator

bullet AdelaAll User Shoutbox Entries 
02/07/2014 11:52:19
cao.

Bullet Display More Shouts Bullet

bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
29/01/2014 22:52:08
ojha

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
02/12/2013 01:48:17


bullet Momak-IpoAll User Shoutbox Entries 
07/11/2013 18:46:13
tunake

bullet keleAll User Shoutbox Entries 
22/10/2013 18:46:55
Hahah, Jos uvek vas ima Ljudi. .:P Nema vas vise na irc ni na Sandzaku... Djesi Hajrize :P


bullet HasretAll User Shoutbox Entries 
20/05/2013 14:12:32
ba jeste

MSN Manager
MSN manager - Inloggen om te chatten
MSN Passport

Password

Initial Status
Na Danasnji Dan Su Rodjeni
royalsv
sheila
slatka_pazarka
Blogovi
prekhshasharma
Moving To Kolkata Is S...
Movingguru
Why to Hire Packers an...
DikshaMA
Self Moving Of Your Ho...
priyasharma
Sufficient Knowledge I...
simranrr6
Just how to Find Quali...
simranrr6
International Moving w...
simranrr6
movingsolutions.in
afk
Ljubavne Sms Poruke!
nurislav
sellam iz libije
adiljredzovic
PRODAJEM OVCI SIR- OVC...
VIC DANA
Top Slike:
nakica
nakica

Hits: 8692
KLIK ZA TOP 10 STATISTIKA SLIKA
Fight Spam
LJUBAV
Nai

Ubaci Rijec:


Security System 1.9.0 © 2006-2008 by BS-Fusion Deutschland
Vrijeme U
Online Stats
Gostiju Online: 1
Korisnika Online:
Keine Mitglieder Online


Registrovanih Korisnika: 5224
Novi Clan: wwwww

Posjeta danas: 248
Posjetioca Online: 1
Max. Online rekord: 114
Max. Dnevni rekord: 13010
Posjeta juce: 1211
Posjete ovaj mjesec: 33271
Posjete Ukupno: 6165904

Posljednja 24h: 
























Vic Dana
Bojkot Izraela
Za Informacije O Bojkotu Klik O V D J E
SANDZAK RIJEC
Novopazarski Sandžak, od turske rije?i Sancak, Sandžak, Санџак, naziv je za osmansku upravnu oblast, a izvorno znaaei bajrak (zastava), predstavlja podru?je koje se u užem smislu nalazi u Srbiji i Crnoj Gori,dok širi kontekst podrazumijeva dio Bosne i Hercegovine i Kosova. To je Sandzak
Copyright © Sandžakchat 2003 - 2013